ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2012-02-02
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2011 roku, w szkołach prowadzonych przez Powiat Szczycieński.
Nr aktu prawnego
7/II/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2012-02-02
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez stałych i zadań własnych Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
6/II/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2012-01-10
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością lokalową.
Nr aktu prawnego
5/I/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2012-01-10
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu garażu.
Nr aktu prawnego
4/I/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2012-01-10
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego umieszczania herbu Powiatu Szczycieńskiego na oficjalnych pismach i zaproszeniach wysłanych przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
3/I/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2012-01-10
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia kalendarzy imprez kulturalnych, promocyjnych, imprez stałych i zadań własnych Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
2/I/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2012-01-10
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań.
Nr aktu prawnego
1/I/2012
Status
Zmieniony
Lp: 58
Data podjęcia
2011-12-16
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
83/XXVI/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2011-12-16
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
82/XXVI/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2011-12-16
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości o numerze 229/1 położonej w Szczytnie ul. Pola 4, obręb 5 miasto Szczytno, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.
Nr aktu prawnego
81/XXVI/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji