ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2012-04-17
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego umieszczenia herbu Powiatu Szczycieńskiego na materiałach promocyjnych Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
27/VIII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2012-04-05
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia podziału środków na rok 2012 przeznaczonych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym
Nr aktu prawnego
26/VII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2012-04-05
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu dla Dzieci w Pasymiu, regulaminu komisji konkursowej i określenia jej składu.
Nr aktu prawnego
25/VII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2012-03-28
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie poręczenie kredytu bankowego oraz wskazania członków Zarządu Powiatu upoważnionych do podpisania poręczenia kredytu.
Nr aktu prawnego
24/VI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2012-03-28
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.
Nr aktu prawnego
23/VI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2012-03-20
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/2012 Zarządu Powiatu w Szczytnie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: I. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; II. Krajoznawstwo i turystyka; III. Edukacyjna opieka wychowawcza; IV. Uzupełnienie wkładu własnego organizacji wymaganego przy realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych); oraz powołania komisji konkursowych do oceny wniosków na realizację tych zdań.
Nr aktu prawnego
22/V/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2012-03-20
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie wykonywania przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zadań zleconych przez Powiat Szczycieński w roku 2012.
Nr aktu prawnego
21/V/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
Nr aktu prawnego
20/IV/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad postępowania z ruchomościami, które stały się własnością powiatu na podstawie orzeczeń sądowych o ich przepadku
Nr aktu prawnego
19/IV/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie
Nr aktu prawnego
18/IV/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji