ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2011-12-05
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia do powiatowego zasobu nieruchomości działki o numerze 209/1 o pow. 0,0250 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kowalik, gm. Rozogi stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nr aktu prawnego
80/XXV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2011-12-05
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem kaplicy, położonej w Szczytnie przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 (obręb 5 m. Szczytno, działka nr 12/7).
Nr aktu prawnego
79/XXV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2011-12-05
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zmian do projektu budżetu powiatu na rok 2012.
Nr aktu prawnego
78/XXV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2011-12-05
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
77/XXV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2011-12-05
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
76/XXV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2011-12-05
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie dokonania darowizny nieruchomości nr 386/1 stanowiącej własność Powiatu Szczycieńskiego, położonej w obrębie 4 M. Pasym o powierzchni 703 m2, na rzecz GDDKiA w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
75/XXV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2011-12-05
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia garażu na czas określony na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
74/XXV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2011-12-05
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu garażu z Panią Renatą Horodyską - Tłumaczem Przysięgłym Języka Niemieckiego.
Nr aktu prawnego
73/XXV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2011-12-05
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic kategorii dróg powiatowych.
Nr aktu prawnego
72/XXV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2011-12-01
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy nieodpłatnego użyczenia lokalu na czas określony na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.
Nr aktu prawnego
71/XXIV/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji