ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 112287
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 159300
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 18862
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 15631
Pozwolenia - łączność publiczna 910
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 2052
Deklaracja dostępności 2418
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 141
Ochrona Danych Osobowych 5293
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 10272
Nieodpłatna pomoc prawna 43909
Petycje 7699
Sprawy petentów 1320
Organizacja działania samorządu powiatowego 13904
Podstawy prawne 7028
Zadania Powiatu 7937
Kierownictwo Powiatu 21730
Starosta 16580
Wicestarosta 18903
Sekretarz 13811
Skarbnik 13033
Regulamin organizacyjny 33360
Statut Powiatu 31159
Organy Powiatu 22584
Rada Powiatu 9687
Skład Rady 17588
Komisje 18101
Rada Powiatu 2608
Zaproszenia i Protokoły 6178
Interpelacje i Zapytania 5424
Zarząd Powiatu 20361
Skład Zarządu 14044
Struktura Powiatu 20363
Powiatowe Osoby Prawne 10735
Jednostki organizacyjne 187464
Służby, Inspekcje, Straże 51245
Spis telefonów 159181
Wydziały i stanowiska 149629
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 8583
Wydział Architektury i Budownictwa 98533
Wydział Finansowo-Budżetowy 13708
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 17316
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 82284
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 134363
Wydział Organizacyjny 14032
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 14706
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 18568
Wydział Promocji i Współpracy 6387
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 46233
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 44714
Biuro Rady 11834
Radca Prawny 12819
Stanowisko ds. Kadr 6438
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 24944
Zamówienia publiczne 370977
Zamówienia publiczne aktualne 61218
Zamówienia publiczne w toku 9937
Zamówienia publiczne archiwalne 4330
Wyniki zamówień publicznych 4636
Wyniki innych postępowań 3523
Procedury załatwiania spraw 25524
Wydziały / Stanowiska 485318
Sprawy 671946
Majątek i finanse 11333
Plany finansowe 23894
Sprawozdania finansowe 758
Sprawozdania finansowe - 2021 r. 151
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 1789
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 3283
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 3669
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 2456
Budżet 2021 1771
Budżet 2020 9371
Budżet 2019 15143
Budżet 2018 25106
Budżet 2017 34146
Budżet 2015 36661
Budżet 2016 32499
Budżet 2014 34114
Budżet 2013 36306
Budżet 2011 33651
Budżet 2012 38947
Budżet 2010 30542
Budżet 2009 29101
Budżet 2008 21421
Budżet 2007 21505
Budżet 2006 16039
Wykaz mienia 6563
Oświadczenia majątkowe 37825
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 7696
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 12295
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 8873
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 12334
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 11427
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 16938
Akty prawne 12808
Uchwały Zarządu 2224332
Uchwały Rady Powiatu 2356482
Zarządzenia Starosty 13275
Gospodarka nieruchomościami 48286
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 66198
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 305710
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 143383
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 13566
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 30231
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 103328
Informacje nieudostępniane 12243
Strategie, raporty, opracowania 29618
Współpraca z innymi samorządami 38534
Konkursy i ogłoszenia 1129655
Wybory Samorządowe 2310
Wybory Samorządowe 2018 34313
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 14841
Wydział Budownictwa i Architektury 74832
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 710
Pozwolenia zintegorwane 3873
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 4279
Organizacje pozarządowe 167707
Przydatne pliki do pobrania 22907
Oferty pozakonkursowe 98201
Otwarte konkursy ofert 176708
Konsultacje społeczne 41280
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 8161
Ewidencja stowarzyszeń 29747
Biuro Rzeczy Znalezionych 19660
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 7111
Strona główna 13430
Instrukcja korzystania z BIP 7434
O Biuletynie 6250
Rejestr zmian 2568854
Redakcja Biuletunu 13361
Instrukcja obsługi 6261
Pliki do pobrania 37359
Mapa serwisu 7055

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 514252
Plan postępowań o udzielenie zamówień 18472
Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł 99397
Informacje o naborze 603549
Aktualności 68861
« powrót do poprzedniej strony