ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 101118
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 153336
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 12554
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 10047
Pozwolenia - łączność publiczna 737
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 1507
Deklaracja dostępności 1646
Ochrona Danych Osobowych 4949
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 9878
Nieodpłatna pomoc prawna 41117
Petycje 7398
Sprawy petentów 1267
Organizacja działania samorządu powiatowego 13750
Podstawy prawne 6815
Zadania Powiatu 7731
Kierownictwo Powiatu 21448
Starosta 16292
Wicestarosta 18296
Sekretarz 13432
Skarbnik 12618
Regulamin organizacyjny 31971
Statut Powiatu 29684
Organy Powiatu 22136
Rada Powiatu 9446
Skład Rady 16908
Komisje 17365
Rada Powiatu 2391
Zaproszenia i Protokoły 5107
Interpelacje i Zapytania 4614
Zarząd Powiatu 19837
Skład Zarządu 13450
Struktura Powiatu 20088
Powiatowe Osoby Prawne 10447
Jednostki organizacyjne 182354
Służby, Inspekcje, Straże 49471
Spis telefonów 153059
Wydziały i stanowiska 146822
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 8309
Wydział Architektury i Budownictwa 93370
Wydział Finansowo-Budżetowy 13153
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 16699
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 77002
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 127237
Wydział Organizacyjny 13462
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 14165
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 17966
Wydział Promocji i Współpracy 6079
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 43425
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42414
Biuro Rady 11375
Radca Prawny 12311
Stanowisko ds. Kadr 6163
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 24217
Zamówienia publiczne 359300
Zamówienia publiczne aktualne 60736
Zamówienia publiczne w toku 9844
Zamówienia publiczne archiwalne 4251
Wyniki zamówień publicznych 4567
Wyniki innych postępowań 3437
Procedury załatwiania spraw 24933
Wydziały / Stanowiska 465440
Sprawy 637680
Majątek i finanse 11139
Plany finansowe 22933
Sprawozdania finansowe 710
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 1349
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 2968
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 3404
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 2279
Budżet 2021 921
Budżet 2020 7391
Budżet 2019 14027
Budżet 2018 23741
Budżet 2017 32499
Budżet 2015 35235
Budżet 2016 31214
Budżet 2014 32773
Budżet 2013 34761
Budżet 2011 32419
Budżet 2012 37735
Budżet 2010 29344
Budżet 2009 27998
Budżet 2008 20107
Budżet 2007 20588
Budżet 2006 15348
Wykaz mienia 6355
Oświadczenia majątkowe 36578
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 6450
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 11502
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 8497
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 11917
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 11080
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 16301
Akty prawne 12636
Uchwały Zarządu 2135810
Uchwały Rady Powiatu 2264300
Zarządzenia Starosty 12749
Gospodarka nieruchomościami 47181
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 61923
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 290397
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 135656
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 12714
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 28475
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 97162
Informacje nieudostępniane 11907
Strategie, raporty, opracowania 28050
Współpraca z innymi samorządami 36932
Konkursy i ogłoszenia 1088912
Wybory Samorządowe 2205
Wybory Samorządowe 2018 32396
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 14360
Wydział Budownictwa i Architektury 71788
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 639
Pozwolenia zintegorwane 3501
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 3284
Organizacje pozarządowe 161123
Przydatne pliki do pobrania 21671
Oferty pozakonkursowe 94607
Otwarte konkursy ofert 169376
Konsultacje społeczne 39392
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 7805
Ewidencja stowarzyszeń 27253
Biuro Rzeczy Znalezionych 18676
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 6925
Strona główna 13219
Instrukcja korzystania z BIP 7271
O Biuletynie 6106
Rejestr zmian 2464943
Redakcja Biuletunu 12911
Instrukcja obsługi 6077
Pliki do pobrania 36100
Mapa serwisu 6844

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 500666
Plan postępowań o udzielenie zamówień 17722
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 94893
Informacje o naborze 578338
Aktualności 68142
« powrót do poprzedniej strony