ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 125173
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 168350
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 25459
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 20873
Pozwolenia - łączność publiczna 1134
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 2613
Deklaracja dostępności 3221
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 296
Ochrona Danych Osobowych 5613
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 10714
Nieodpłatna pomoc prawna 46838
Petycje 7977
Sprawy petentów 1365
Organizacja działania samorządu powiatowego 14067
Podstawy prawne 7219
Zadania Powiatu 8163
Kierownictwo Powiatu 22017
Starosta 16903
Wicestarosta 19503
Sekretarz 14188
Skarbnik 13451
Regulamin organizacyjny 34705
Statut Powiatu 32468
Organy Powiatu 23002
Rada Powiatu 9908
Skład Rady 18401
Komisje 18909
Rada Powiatu 2838
Zaproszenia i Protokoły 7238
Interpelacje i Zapytania 7298
Zarząd Powiatu 20843
Skład Zarządu 14608
Struktura Powiatu 20639
Powiatowe Osoby Prawne 11013
Jednostki organizacyjne 192427
Służby, Inspekcje, Straże 53057
Spis telefonów 165016
Wydziały i stanowiska 152774
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 8883
Wydział Architektury i Budownictwa 103935
Wydział Finansowo-Budżetowy 14264
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 18074
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 86950
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 141939
Wydział Organizacyjny 14596
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 15190
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 19189
Wydział Promocji i Współpracy 6656
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 49028
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 46738
Biuro Rady 12230
Radca Prawny 13277
Stanowisko ds. Kadr 6664
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 25644
Zamówienia publiczne 385080
Zamówienia publiczne aktualne 61780
Zamówienia publiczne w toku 10079
Zamówienia publiczne archiwalne 4415
Wyniki zamówień publicznych 4714
Wyniki innych postępowań 3607
Procedury załatwiania spraw 26065
Wydziały / Stanowiska 508211
Sprawy 707330
Majątek i finanse 11546
Plany finansowe 24818
Sprawozdania finansowe 814
Sprawozdania finansowe - 2021 r. 427
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 2306
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 3594
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 3961
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 2652
Budżet 2021 2948
Budżet 2020 11152
Budżet 2019 16259
Budżet 2018 26632
Budżet 2017 35834
Budżet 2015 38194
Budżet 2016 33868
Budżet 2014 35638
Budżet 2013 37737
Budżet 2011 35089
Budżet 2012 40561
Budżet 2010 31710
Budżet 2009 30132
Budżet 2008 22247
Budżet 2007 22333
Budżet 2006 16691
Wykaz mienia 6787
Oświadczenia majątkowe 39147
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1011
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 8547
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 13161
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 9227
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 12784
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 11782
Akty prawne 13068
Uchwały Zarządu 2339856
Uchwały Rady Powiatu 2477535
Zarządzenia Starosty 13853
Gospodarka nieruchomościami 49431
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 71636
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 323019
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 152214
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 14461
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 32048
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 110255
Informacje nieudostępniane 12581
Strategie, raporty, opracowania 31250
Współpraca z innymi samorządami 39859
Konkursy i ogłoszenia 1173036
Wybory Samorządowe 2435
Wybory Samorządowe 2018 36156
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 15325
Wydział Budownictwa i Architektury 78437
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 800
Pozwolenia zintegorwane 4327
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 5588
Organizacje pozarządowe 174596
Przydatne pliki do pobrania 24469
Oferty pozakonkursowe 102261
Otwarte konkursy ofert 185128
Konsultacje społeczne 43206
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 8546
Ewidencja stowarzyszeń 32703
Biuro Rzeczy Znalezionych 20580
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 7260
Strona główna 13680
Instrukcja korzystania z BIP 7594
O Biuletynie 6415
Rejestr zmian 2708892
Redakcja Biuletunu 13835
Instrukcja obsługi 6412
Pliki do pobrania 38590
Mapa serwisu 7221

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 529405
Plan postępowań o udzielenie zamówień 19252
Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł 104158
Informacje o naborze 635276
Aktualności 69596
« powrót do poprzedniej strony