ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 287916
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 214232
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 74933
w 2022 r. 8274
w 2023 r. 331
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 69334
w 2022 r. 7029
w 2023 r. 275
Pozwolenia - łączność publiczna 2287
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 8390
Deklaracja dostępności 9950
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1585
Ochrona Danych Osobowych 9731
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 28345
Nieodpłatna pomoc prawna 72599
Petycje 24662
Organizacja działania samorządu powiatowego 16302
Podstawy prawne 8888
Zadania Powiatu 10024
Kierownictwo Powiatu 25257
Starosta 19653
Wicestarosta 24262
Sekretarz 17219
Skarbnik 16206
Regulamin organizacyjny 42625
Statut Powiatu 43837
Organy Powiatu 27207
Rada Powiatu 11826
Skład Rady 24073
Komisje 25098
Rada Powiatu 5276
Zaproszenia i Protokoły 47308
Zaproszenia i Protokoły na lata 2018-2023 4064
Interpelacje i Zapytania 60575
Zarząd Powiatu 25292
Skład Zarządu 19134
Struktura Powiatu 22876
Powiatowe Osoby Prawne 13284
Jednostki organizacyjne 232532
Służby, Inspekcje, Straże 66402
Spis telefonów 204868
Wydziały i stanowiska 168223
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 10878
Wydział Architektury i Budownictwa 132746
Wydział Finansowo-Budżetowy 19226
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 23243
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 110670
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 183003
Wydział Organizacyjny 19034
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 19601
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 24104
Wydział Promocji i Współpracy 8828
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 66023
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 62442
Radca Prawny 16872
Stanowisko ds. Kadr 8872
Polityka Antykorupcyjna 0
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 30324
Zamówienia publiczne 473462
Zamówienia publiczne aktualne 63309
Zamówienia publiczne w toku 10770
Zamówienia publiczne archiwalne 5124
Wyniki zamówień publicznych 5344
Wyniki innych postępowań 4181
Procedury załatwiania spraw 29339
Wydziały / Stanowiska 677695
Sprawy 909871
Majątek i finanse 50071
Plany finansowe 31150
Sprawozdania finansowe 1274
Sprawozdania finansowe - 2022 r. 1270
Sprawozdania finansowe - 2021 r. 3635
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 5932
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 5750
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 5878
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 4009
Budżet 2023 620
Budżet 2022 5123
Budżet 2021 13001
Budżet 2020 22454
Budżet 2019 23933
Budżet 2018 36901
Budżet 2017 46585
Budżet 2015 49320
Budżet 2016 43451
Budżet 2014 46025
Budżet 2013 47894
Budżet 2011 44608
Budżet 2012 51553
Budżet 2010 40337
Budżet 2009 37782
Budżet 2008 28521
Budżet 2007 28940
Budżet 2006 21857
Wykaz mienia 8387
Oświadczenia majątkowe 82029
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 947
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 3757
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 5727
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 12995
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 17991
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 11690
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 15900
Akty prawne 14773
Uchwały Zarządu 3104862
Uchwały Rady Powiatu 3280010
Zarządzenia Starosty 31459
Gospodarka nieruchomościami 68253
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 115485
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 431801
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 212329
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 18731
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 42217
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 148395
Informacje nieudostępniane 15158
Strategie, raporty, opracowania 43866
Współpraca z innymi samorządami 50651
Konkursy i ogłoszenia 1446832
Wybory Samorządowe 3441
Wybory Samorządowe 2018 48539
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 19061
Wydział Budownictwa i Architektury 101816
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1261
Pozwolenia zintegorwane 7755
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 18100
Organizacje pozarządowe 226084
Przydatne pliki do pobrania 33125
Oferty pozakonkursowe 129678
Otwarte konkursy ofert 229725
Konsultacje społeczne 58191
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 11369
Ewidencja stowarzyszeń 56837
Biuro Rzeczy Znalezionych 69246
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 8485
O Biuletynie 7668
Rejestr zmian 3848628
Redakcja Biuletunu 17521
Instrukcja obsługi 7520
Pliki do pobrania 44953
Mapa serwisu 8363

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 628999
Plan postępowań o udzielenie zamówień 25591
Szacowanie wartości zamówienia 4679
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 137988
Informacje o naborze 850841
Aktualności 129355
« powrót do poprzedniej strony