ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 101616
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 153534
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 12681
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 10247
Pozwolenia - łączność publiczna 749
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 1565
Deklaracja dostępności 1685
Ochrona Danych Osobowych 4975
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 9907
Nieodpłatna pomoc prawna 41257
Petycje 7412
Sprawy petentów 1275
Organizacja działania samorządu powiatowego 13765
Podstawy prawne 6826
Zadania Powiatu 7743
Kierownictwo Powiatu 21472
Starosta 16309
Wicestarosta 18322
Sekretarz 13450
Skarbnik 12643
Regulamin organizacyjny 32057
Statut Powiatu 29758
Organy Powiatu 22174
Rada Powiatu 9463
Skład Rady 16939
Komisje 17428
Rada Powiatu 2403
Zaproszenia i Protokoły 5148
Interpelacje i Zapytania 4638
Zarząd Powiatu 19870
Skład Zarządu 13491
Struktura Powiatu 20109
Powiatowe Osoby Prawne 10456
Jednostki organizacyjne 182699
Służby, Inspekcje, Straże 49551
Spis telefonów 153293
Wydziały i stanowiska 146938
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 8321
Wydział Architektury i Budownictwa 93664
Wydział Finansowo-Budżetowy 13199
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 16735
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 77215
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 127584
Wydział Organizacyjny 13497
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 14177
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 17988
Wydział Promocji i Współpracy 6092
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 43590
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42667
Biuro Rady 11394
Radca Prawny 12317
Stanowisko ds. Kadr 6171
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 24258
Zamówienia publiczne 359777
Zamówienia publiczne aktualne 60761
Zamówienia publiczne w toku 9850
Zamówienia publiczne archiwalne 4254
Wyniki zamówień publicznych 4570
Wyniki innych postępowań 3443
Procedury załatwiania spraw 24962
Wydziały / Stanowiska 466396
Sprawy 639179
Majątek i finanse 11150
Plany finansowe 23018
Sprawozdania finansowe 712
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 1367
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 2977
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 3414
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 2285
Budżet 2021 963
Budżet 2020 7540
Budżet 2019 14106
Budżet 2018 23829
Budżet 2017 32605
Budżet 2015 35355
Budżet 2016 31294
Budżet 2014 32843
Budżet 2013 34857
Budżet 2011 32480
Budżet 2012 37821
Budżet 2010 29410
Budżet 2009 28049
Budżet 2008 20149
Budżet 2007 20617
Budżet 2006 15385
Wykaz mienia 6361
Oświadczenia majątkowe 36630
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 6481
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 11526
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 8510
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 11923
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 11097
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok 16328
Akty prawne 12649
Uchwały Zarządu 2141354
Uchwały Rady Powiatu 2269973
Zarządzenia Starosty 12774
Gospodarka nieruchomościami 47230
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 62094
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 291313
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 136057
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 12769
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 28591
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 97542
Informacje nieudostępniane 11927
Strategie, raporty, opracowania 28131
Współpraca z innymi samorządami 36963
Konkursy i ogłoszenia 1091178
Wybory Samorządowe 2215
Wybory Samorządowe 2018 32525
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 14376
Wydział Budownictwa i Architektury 72024
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 643
Pozwolenia zintegorwane 3523
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 3383
Organizacje pozarządowe 161404
Przydatne pliki do pobrania 21733
Oferty pozakonkursowe 94865
Otwarte konkursy ofert 169955
Konsultacje społeczne 39604
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 7815
Ewidencja stowarzyszeń 27374
Biuro Rzeczy Znalezionych 18717
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 6938
Strona główna 13233
Instrukcja korzystania z BIP 7286
O Biuletynie 6119
Rejestr zmian 2470742
Redakcja Biuletunu 12935
Instrukcja obsługi 6097
Pliki do pobrania 36167
Mapa serwisu 6863

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 501268
Plan postępowań o udzielenie zamówień 17751
Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro 95078
Informacje o naborze 579754
Aktualności 68179
« powrót do poprzedniej strony