ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 196861
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 195813
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 52376
w 2022 r. 1171
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 47897
w 2022 r. 1109
Pozwolenia - łączność publiczna 1833
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 5395
Deklaracja dostępności 7269
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 929
Ochrona Danych Osobowych 8310
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 26266
Nieodpłatna pomoc prawna 60210
Petycje 22887
Sprawy petentów 1593
Organizacja działania samorządu powiatowego 15695
Podstawy prawne 8048
Zadania Powiatu 9059
Kierownictwo Powiatu 24096
Starosta 18264
Wicestarosta 21967
Sekretarz 15745
Skarbnik 14824
Regulamin organizacyjny 39236
Statut Powiatu 38402
Organy Powiatu 25493
Rada Powiatu 10897
Skład Rady 21324
Komisje 22115
Rada Powiatu 4467
Zaproszenia i Protokoły 43147
Zaproszenia i Protokoły na lata 2018-2023 972
Interpelacje i Zapytania 35434
Zarząd Powiatu 23329
Skład Zarządu 16927
Struktura Powiatu 21864
Powiatowe Osoby Prawne 12129
Jednostki organizacyjne 211047
Służby, Inspekcje, Straże 59948
Spis telefonów 184436
Wydziały i stanowiska 161474
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 9893
Wydział Architektury i Budownictwa 120096
Wydział Finansowo-Budżetowy 17024
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 20755
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 99991
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 164212
Wydział Organizacyjny 16837
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 17388
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 21702
Wydział Promocji i Współpracy 7690
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 57574
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 54105
Radca Prawny 15113
Stanowisko ds. Kadr 7683
Polityka Antykorupcyjna 0
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 28217
Zamówienia publiczne 431902
Zamówienia publiczne aktualne 62811
Zamówienia publiczne w toku 10466
Zamówienia publiczne archiwalne 4755
Wyniki zamówień publicznych 5026
Wyniki innych postępowań 3909
Procedury załatwiania spraw 28039
Wydziały / Stanowiska 590601
Sprawy 816162
Majątek i finanse 31508
Plany finansowe 28016
Sprawozdania finansowe 1071
Sprawozdania finansowe - 2022 r. 204
Sprawozdania finansowe - 2021 r. 1935
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 4183
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 4682
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 4929
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 3314
Budżet 2022 1456
Budżet 2021 7933
Budżet 2020 16879
Budżet 2019 20180
Budżet 2018 31895
Budżet 2017 41266
Budżet 2015 43827
Budżet 2016 38668
Budżet 2014 40878
Budżet 2013 42847
Budżet 2011 39580
Budżet 2012 45993
Budżet 2010 35920
Budżet 2009 34151
Budżet 2008 25289
Budżet 2007 25525
Budżet 2006 19258
Wykaz mienia 7600
Oświadczenia majątkowe 63437
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 816
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 3927
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 10948
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 15719
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 10445
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 14409
Akty prawne 14217
Uchwały Zarządu 2763732
Uchwały Rady Powiatu 2917792
Zarządzenia Starosty 28746
Gospodarka nieruchomościami 65835
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 100729
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 382338
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 183127
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 16760
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 37710
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 132091
Informacje nieudostępniane 14030
Strategie, raporty, opracowania 37001
Współpraca z innymi samorządami 45340
Konkursy i ogłoszenia 1329729
Wybory Samorządowe 3056
Wybory Samorządowe 2018 42427
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 17261
Wydział Budownictwa i Architektury 91075
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1091
Pozwolenia zintegorwane 5953
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 10840
Organizacje pozarządowe 200212
Przydatne pliki do pobrania 28931
Oferty pozakonkursowe 117087
Otwarte konkursy ofert 207697
Konsultacje społeczne 51384
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 9972
Ewidencja stowarzyszeń 44367
Biuro Rzeczy Znalezionych 37275
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 8028
Strona główna 14653
Instrukcja korzystania z BIP 8294
O Biuletynie 7147
Rejestr zmian 3267525
Redakcja Biuletunu 15756
Instrukcja obsługi 7104
Pliki do pobrania 42224
Mapa serwisu 7945

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 583850
Plan postępowań o udzielenie zamówień 22377
Szacowanie wartości zamówienia 1901
Zamówienia publiczne do 130 000 zł 121994
Informacje o naborze 749996
Aktualności 92205
« powrót do poprzedniej strony