ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 241616
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 205083
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 61962
w 2022 r. 4282
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 57295
w 2022 r. 3558
Pozwolenia - łączność publiczna 2068
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 6975
Deklaracja dostępności 8812
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1303
Ochrona Danych Osobowych 9085
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 27384
Nieodpłatna pomoc prawna 66657
Petycje 23820
Organizacja działania samorządu powiatowego 16067
Podstawy prawne 8519
Zadania Powiatu 9601
Kierownictwo Powiatu 24739
Starosta 19047
Wicestarosta 23254
Sekretarz 16531
Skarbnik 15544
Regulamin organizacyjny 41089
Statut Powiatu 41387
Organy Powiatu 26473
Rada Powiatu 11409
Skład Rady 22675
Komisje 23639
Rada Powiatu 4956
Zaproszenia i Protokoły 46046
Zaproszenia i Protokoły na lata 2018-2023 2519
Interpelacje i Zapytania 44367
Zarząd Powiatu 24362
Skład Zarządu 18096
Struktura Powiatu 22369
Powiatowe Osoby Prawne 12696
Jednostki organizacyjne 221773
Służby, Inspekcje, Straże 63368
Spis telefonów 195360
Wydziały i stanowiska 165067
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 10409
Wydział Architektury i Budownictwa 126822
Wydział Finansowo-Budżetowy 18393
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 22029
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 106030
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 174340
Wydział Organizacyjny 17990
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 18516
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 23020
Wydział Promocji i Współpracy 8293
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 62183
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 58582
Radca Prawny 16120
Stanowisko ds. Kadr 8352
Polityka Antykorupcyjna 0
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 29356
Zamówienia publiczne 451690
Zamówienia publiczne aktualne 63054
Zamówienia publiczne w toku 10615
Zamówienia publiczne archiwalne 4985
Wyniki zamówień publicznych 5188
Wyniki innych postępowań 4046
Procedury załatwiania spraw 28764
Wydziały / Stanowiska 636345
Sprawy 863594
Majątek i finanse 38589
Plany finansowe 29614
Sprawozdania finansowe 1184
Sprawozdania finansowe - 2022 r. 640
Sprawozdania finansowe - 2021 r. 2764
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 5028
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 5161
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 5408
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 3658
Budżet 2022 3258
Budżet 2021 10507
Budżet 2020 19695
Budżet 2019 22093
Budżet 2018 34443
Budżet 2017 43922
Budżet 2015 46743
Budżet 2016 41158
Budżet 2014 43437
Budżet 2013 45495
Budżet 2011 42297
Budżet 2012 48902
Budżet 2010 38263
Budżet 2009 35958
Budżet 2008 26963
Budżet 2007 27278
Budżet 2006 20611
Wykaz mienia 8001
Oświadczenia majątkowe 67369
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 53
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 2415
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 4961
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 12030
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 16933
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 11044
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 15178
Akty prawne 14542
Uchwały Zarządu 2914434
Uchwały Rady Powiatu 3075453
Zarządzenia Starosty 30170
Gospodarka nieruchomościami 67209
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 107721
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 405692
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 197892
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 17647
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 39819
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 139968
Informacje nieudostępniane 14648
Strategie, raporty, opracowania 40543
Współpraca z innymi samorządami 48264
Konkursy i ogłoszenia 1381645
Wybory Samorządowe 3288
Wybory Samorządowe 2018 45668
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 18198
Wydział Budownictwa i Architektury 96320
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1172
Pozwolenia zintegorwane 6873
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 14916
Organizacje pozarządowe 213427
Przydatne pliki do pobrania 31209
Oferty pozakonkursowe 123269
Otwarte konkursy ofert 218280
Konsultacje społeczne 54741
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 10721
Ewidencja stowarzyszeń 51164
Biuro Rzeczy Znalezionych 51751
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 8301
O Biuletynie 7462
Rejestr zmian 3512025
Redakcja Biuletunu 16740
Instrukcja obsługi 7346
Pliki do pobrania 43681
Mapa serwisu 8208

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 605782
Plan postępowań o udzielenie zamówień 23927
Szacowanie wartości zamówienia 3229
Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł 129241
Informacje o naborze 797189
Aktualności 111827
« powrót do poprzedniej strony