ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 137470
Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 176027
Informacja o dokonaniu zgłoszenia 32689
Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 27482
Pozwolenia - łączność publiczna 1372
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej 3182
Deklaracja dostępności 5389
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 527
Ochrona Danych Osobowych 7183
Pomoc Stypendialna Powiatu Szczycieńskiego 12289
Nieodpłatna pomoc prawna 51442
Petycje 9267
Sprawy petentów 1438
Organizacja działania samorządu powiatowego 15179
Podstawy prawne 7476
Zadania Powiatu 8404
Kierownictwo Powiatu 23142
Starosta 17232
Wicestarosta 20159
Sekretarz 14615
Skarbnik 13826
Regulamin organizacyjny 36711
Statut Powiatu 34620
Organy Powiatu 24218
Rada Powiatu 10184
Skład Rady 19174
Komisje 19743
Rada Powiatu 3664
Zaproszenia i Protokoły 8144
Interpelacje i Zapytania 9251
Zarząd Powiatu 21810
Skład Zarządu 15154
Struktura Powiatu 21156
Powiatowe Osoby Prawne 11302
Jednostki organizacyjne 197313
Służby, Inspekcje, Straże 54977
Spis telefonów 170835
Wydziały i stanowiska 155356
Procedura corocznego przegladu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika 9141
Wydział Architektury i Budownictwa 108197
Wydział Finansowo-Budżetowy 15071
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej 18708
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 90438
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 148276
Wydział Organizacyjny 15231
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 15672
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych 19786
Wydział Promocji i Współpracy 6915
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 51225
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 48585
Biuro Rady 12679
Radca Prawny 13754
Stanowisko ds. Kadr 6940
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 26542
Zamówienia publiczne 398197
Zamówienia publiczne aktualne 62280
Zamówienia publiczne w toku 10201
Zamówienia publiczne archiwalne 4516
Wyniki zamówień publicznych 4799
Wyniki innych postępowań 3692
Procedury załatwiania spraw 26821
Wydziały / Stanowiska 527911
Sprawy 736612
Majątek i finanse 11998
Plany finansowe 25791
Sprawozdania finansowe 880
Sprawozdania finansowe - 2021 r. 682
Sprawozdania finansowe - 2020 r. 2780
Sprawozdania finansowe - 2019 r. 3903
Sprawozdania finansowe - 2018 r. 4228
Sprawozdania finansowe - 2017 r. 2841
Budżet 2021 4231
Budżet 2020 12719
Budżet 2019 17308
Budżet 2018 28086
Budżet 2017 37386
Budżet 2015 39771
Budżet 2016 35210
Budżet 2014 37101
Budżet 2013 39235
Budżet 2011 36398
Budżet 2012 42145
Budżet 2010 32873
Budżet 2009 31293
Budżet 2008 23065
Budżet 2007 23171
Budżet 2006 17415
Wykaz mienia 7010
Oświadczenia majątkowe 40577
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1822
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 9276
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 13897
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 9537
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 13202
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 12086
Akty prawne 13490
Uchwały Zarządu 2447382
Uchwały Rady Powiatu 2586409
Zarządzenia Starosty 14435
Gospodarka nieruchomościami 50830
Wykaz nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy i użyczenia 75739
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu 339136
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 160099
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym 15262
Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego w trybie przetargowym 33769
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Powiatu Szczycieńskiego 116839
Informacje nieudostępniane 13106
Strategie, raporty, opracowania 32986
Współpraca z innymi samorządami 41341
Konkursy i ogłoszenia 1216363
Wybory Samorządowe 2732
Wybory Samorządowe 2018 37842
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie 15918
Wydział Budownictwa i Architektury 81804
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 869
Pozwolenia zintegorwane 4753
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne 6801
Organizacje pozarządowe 181560
Przydatne pliki do pobrania 25557
Oferty pozakonkursowe 105980
Otwarte konkursy ofert 191540
Konsultacje społeczne 45182
Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy 8926
Ewidencja stowarzyszeń 35581
Biuro Rzeczy Znalezionych 21795
Posiedzenia Rady Powiatu - Transmisje 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 11
Statystyka 7601
Strona główna 14036
Instrukcja korzystania z BIP 7871
O Biuletynie 6729
Rejestr zmian 2856973
Redakcja Biuletunu 14473
Instrukcja obsługi 6685
Pliki do pobrania 39650
Mapa serwisu 7498

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 545255
Plan postępowań o udzielenie zamówień 20232
Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł 110106
Informacje o naborze 667987
Aktualności 71667
« powrót do poprzedniej strony