ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Współpraca Powiatu Szczycieńskiego z innymi samorządami.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiat Szczycieński, w ramach realizacji zadań własnych, aktywnie współpracuje z partnerami samorządowymi z Polski i zagranicy. W maju 2001 r. podpisane zostało pierwsze porozumienie o partnerstwie pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Powiatem Bad Kreuznach (Niemcy). Wieloletnia współpraca z zaprzyjaźnionym Powiatem Żywieckim została sformalizowana 8 listopada 2004 r. W 2005 r. podpisano kolejne umowy: 1 października z Rejonem Wileńskim (Litwa), 5 października z Miastem Bridgeview (Ill, USA). 
 
Naszym kontaktom z partnerami z kraju i zagranicy przyświeca wielka idea - współpraca pomiędzy organizacjami, środowiskami, grupami zawodowymi oraz nawiązywanie zwykłych ludzkich kontaktów i przyjaźni, one bowiem tworzą trwały fundament dla współpracy na szczeblu gminy, powiatu, regionu i kraju. Największym sukcesem dotychczasowej współpracy jest jej powszechność.
Trwająca od kilku lat wymiana doświadczeń zintegrowała młodzież oraz różne środowiska twórcze i lokalne. Dzięki współpracy partnerskiej poznajemy kulturę innych regionów i państw, promujemy kulturę Warmii i Mazur za granicą.
Dzięki tej współpracy nasze regiony stają się bliższe a ich mieszkańcy bardziej otwarci i tolerancyjni.

WSPÓŁPRACA Z REJONEM WILEŃSKIM (LITWA)

Współpracę pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Rejonem Wileńskim rozpoczęła pomoc mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego dla polskiej młodzieży z Litwy. Pierwsza wizyta dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Wielkiej Rieszy (Rejon Wileński) odbyła się w czerwcu 2003 r. Od tamtego czasu, co roku, gościmy na naszej ziemi kolejne grupy młodzieży.      
Dnia 27 czerwca 2005 r., w internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Szczytnie uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Rieszańską Szkołą Podstawową a Gimnazjum Sportowym przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie. Szkoły postanowiły rozwijać współpracę w zakresie: kultury, edukacji, turystyki, sportu, wymiany dzieci i młodzieży.
Oficjalne Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Powiatem Szczycieńskim
a Rejonem Wileńskim, podpisano dnia 1 października 2005 r. w Wilnie. Partnerstwo rozwija się w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, sport i turystyka, nauka i oświata, gospodarka, ochrona środowiska, pomoc charytatywna, wymiana dzieci i młodzieży.
W ramach nawiązanej współpracy przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Szczytnie odbyli kilka wizyt studyjnych. Ich uczestnicy dzielili się doświadczeniami w zakresie działalności samorządowej.
Na początku 2007 roku, dzięki ofiarności sponsorów z Powiatu Szczycieńskiego, wyposażono pokoje gościnne w odrestaurowanym dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pikielszkach 2007 roku
15 lipca 2006r. na Placu Juranda w Szczytnie odbył się Festiwal Wielu Kultur – kolejny, wspólny projekt realizowany przez partnerskie samorządy Powiatu Szczycieńskiego. Kulturę mazurską, kurpiowską, Beskidu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego i Powiatu Bad Kreuznach (Niemcy) zaprezentowały w kolejności zespoły: "Mazury", "Okaryna", Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Powiatu Szczycieńskiego, Zespół Pieśni i Tańca Kortowo z Olsztyna, "Babskie olekanie", Zespół Folklorystyczny "Carniacy" z Czarni, "Mały Haśnik" z Żywca, "Wileńszczyzna" z Litwy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Soonwaldorchester z Spabrücken. Festiwal wsparty został finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Rozwój Inicjatyw Lokalnych. W roku 2007 Na Festiwalu Wielu Kultur Rejon Wileńśki reprezentował Zespół „Zgoda”.

2007 r.
20-26. 06 – tygodniowy pobyt na Ziemi Szczycieńskiej uczniów Szkoły Podstawowej w Rzeszy i młodzieży Szkoły Średniej w Awiżeniach. Zwiedzano położone na terenie powiatu Izby Muzealne w Sąpłatach, Olszynach, Rozogach oraz Muzeum Mazurskie w Szczytnie. Odbyły się także spotkania z młodzieżą i władzami powiatu. Goście obejrzeli wystawę fotograficzną, prezentującą sylwetkę Krzysztofa Klenczona. Starosta Szczycieński przekazał zestaw książek - klasyków literatury - dla bibliotek obu szkół.
27-29. 07 – wizyta przedsiębiorców powiatu szczycieńskiego w Rejonie Wileńskim w celu rozeznania warunków inwestycyjnych, funkcjonowania biznesu miejscowego. Odbyło się spotkanie z merem rejonu, panią Marią Rekść. Zwiedzono dworek byłej, letniej rezydencji rodziny Piłsudskich w Piekieliszkach.

11. 08 – udział zespołu „Zgoda” z Wilna w II Międzynarodowym Festiwalu Wielu Kultur w Szczytnie.

02-08. 08 – 32 osoby z Rejonu Wileńskiego uczestniczyło w kolonii w Szczytnie (ZS Nr 2 – Hotelik), program zakładał stworzenie pac artystycznych, nawiązujących do historii, kultury i sztuki ziemi ich przodków. Powstało 14 obrazów olejnych i 30 fotografii, które pokazano na wernisażu w Galerii Foto ARKADY. Udział w warsztatach choreograficznych, spotkania z młodzieżą szkół powiatu.
Zadanie realizowane dzięki dotacji ze Środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu FIO. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie.

02–04.11 – wizyta samorządowców i przedsiębiorców z Rejonu Wileńskiego.
Odbyto spotkanie z miejscowymi przedsiębiorcami i samorządowcami, wizyty w szkołach zawodowych ZS nr1 i 2, zapoznano się z systemem pomocy społecznej powiatu. Spotkania integracyjne.


2008 r.
23-24. 06 – wizyta młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Rzeszy (w której nauka prowadzona jest w języku polskim), zwiedzanie miasta, powiatu, spotkanie z uczniami, nauczycielami oraz z władzami powiatu.

20. 08 – podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Mazurskim w Szczytnie Oddział MuzeumWarmii i Mazur w Olsztynie a Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie.

20-24. 08 – wizyta przedstawicieli Samorządu Wileńskiego, „Wieczór Wileński w Muzeum Mazurskim”, występ młodzieżowego zespołu muzycznego w Muzeum Mazurskim , występ młodzieżowego zespołu muzycznego z Niemenczyna, odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w Olszynach, koncert muzyki kresowej, zwiedzanie Olsztyna, rejs po jeziorze Śniardwy. Organizator: Starostwo Powiatowe, Muzeum Mazurskie, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie.

31. 08 – występy zespołu ludowego „Borowianka” z Czarnego Boru podczas „Dożynek Powiatowych 2008” w Świętajnie.

25-28. 09 – delegacja samorządowców powiatu szczycieńskiego w Piekieliszkach, udział w Święcie Plonów w Rejonie Wileńskim, przekazanie mebli oraz zestawu komputerowego do dworku J. Piłsudskiego – daru przedsiębiorców powiatu szczycieńskiego, udział w otwarciu w Podbrzeziu, stacjonarnego Domu Opieki Społecznej, pierwszego w Rejonie Wileńskim.


2009 r.
06–07. 03 – wizyta Wernera Koepke w Rzeszy i Awiżeniach – przekazanie 100 kartonów nowej odzieży dziecięcej dla uczniów szkół w tych miejscowościach. Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

24. 06 – 03. 07 – pobyt młodzieży z polskich rodzin: Szkoły Podstawowej w Rzeszy i Szkoły Średniej w Awiżeniach Niemenczyńskiej Kapeli Podwórkowej, zespołu Niemenczyńskie Głosy z Niemenczyna. Koncert obu zespołów z Niemenczyna na dziedzińcu olsztyńskiego zamku oraz w muzeum szczycieńskim, wycieczki wszystkich uczestników do Warszawy, Olsztyna, rejs statkiem na trasie: Ruciane-Nida. Pobyt finansowany ze środków Senatu RP, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Powiatu Szczycieńskiego. Wsparcie organizacyjne: Wyższa Szkoła Policji, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, Miejski Ośrodek Sportu, MDK, Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Muzeum Warmii i Mazur  w Olsztynie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, osoby prywatne.

2. 07 – przekazanie samochodu marki Ford Escord - dar Powiatu Szczycieńskiego – dla Muzeum Etnograficznego w Niemenczynie, przekazanie zdjęć przedstawiających Szczytno oraz 10 portretów, obrazujących życie Józefa Piłsudskiego do Dworku Marszałka w Piekieliszkach, książek i nowej odzieży dla dorosłych i młodzieży.

06-10. 08 – „Dni Wileńskie na Mazurach”, występy „Niemenczyńskiej Kapeli Podwórkowej” z Niemenczyna oraz chóru „Zorza” z Suderwy, współorganizator: Muzeum Mazurskie, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie, Starostwo Powiatowe.

29-30. 08 – występy zespołów z Sużan: „Kapela Świętojańska”, „Sużanianka” w Świętajnie i podczas „Powiatowych Dożynek 2009” w Jedwabnie.

01. 09 – przekazanie artykułów szkolnych dla uczniów klas pierwszych w Rejonie Wileńskim, finansowych ze środków Związku Polaków na Litwie oraz pomocy szkolnych dla przedszkolaków (250 zestawów), pochodzących od przedsiębiorców i właścicieli firm powiatu szczycieńskiego. Przekazanie książek dla uczniów szkół polskich od osób prywatnych.

11–13. 09 – wyjazd do Wilna przedstawicieli Muzeum Mazurskiego i Towarzystwa Przyjacół Muzeum w Szczytnie, w celu uzgodnienia współpracy z Polską Galerią Artystyczną „Znad Wilii”, uzgodnienie terminu wystawy w Muzeum w Szczytnie.

26-27. 09 – udział samorządowców z Powiatu Szczycieńskiego w obchodach Święta Plonów w Rejonie Wileńskim. Przekazanie książek i nowej odzieży dla polskiej społeczności.

16. 10 – otwarcie wystawy malarzy polskich i litewskich, działąjących przy Polskiej Galerii Artystycznej w Wilnie, zatytułowanej „Montmarte nad Wilią”.
Organizator: Muzeum Mazurskie i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie.


2010 r.
06. 02 – delegacja Starostwa Powiatowego oraz Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, w Niemenczynie, z okazji obchodów X-lecia istnienia Muzeum Etnograficznego. Uzgodnienie programu współpracy Powiatu Szczycieńskiego z Rejonem Wileńskim w 2010 roku.

25. 03 – przekazanie samochodu (Bus 8+1) Ford Tourneo dla Średniej Szkoły w Awiżeniach - finansowanie: Państwowa Powiatowa Straż Pożarna i Powiat Szczycieńki.

26-28. 03 – „Wileńska Niedziela Palmowa na Ziemi Szczycieńskiej”: warsztaty wileńskiej i kurpiowskiej plastyki wielkanocnej dla dzieci i dorosłych oraz pokaz widowiska obrzędowego, wielkanocnego w: Orzeszkach, Rozogach i Szczytnie, „Wieczór Wileński” w Muzeum Mazurskim, z udziałem zespołów: „Cicha Nowinka” z Ciechanowiszek i Chór Parafialny z Meszajgoły, udział zespołów w uroczystościach Niedzieli Palmowej w Rozogach. Przekazanie przez Starostwo Powiatowe nowej odzieży dla Gminy Wiejskiej w Niemenczynie.

27-28. 04 – wyjazd organizacyjny, dotyczący realizacji cyklu wystaw, promujacych projekt Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie „Mazury - Cud Natury”, realizowany wspólnie z Muzeum Mazurskim i Towarzystwem Przyjaciół Muzeum w Szczytnie.

05. 05 – otwarcie wystawy „Mazury – Cud Natury” PGA „Znad Wilii” w Wilnie (fotografie Huberta Jasionowskiego ze Szczytna).
- czerwiec – ta sama wystawa w Muzeum etnograficznym w Niemenczynie,
- sierpień - Dom Polski w Wilnie.

25.06 - 03.07 – wakacyjny pobyt młodzieży z rodzin polskich Rejonu Wileńskiego w Szczytnie. Przekazanie samochodu Volkswagen Transporter dla Szkoły Podstawowej w Rzeszy.

11-16.08 – II Dni Wileńskie na Mazurach, oficjalna wizyta delegacji Rejonu Wileńskiego.

28-30.08 – udział Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” pod kierownictwem wicemera Gabriela Jana Mincewicza z Rejonu Wileńskiego w Dożynkach Powiatowych 2010.


2011 r.
14-16.01 – na zaproszenie MuzeumEtnograficznego w Niemenczynie przebywał na Wileńszcyźnie chór „La Presto” z Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie, który wystąpił w miejscowym Centrum Kultury oraz w szkole polskiej w Mejszagole podczas tradycyjnych „Koncertów kolęd”.

24-27.03 – pobyt w Niemenczynie i Wilnie delegacji Powiatu Szcycieńskiego. Przekazanie strojów dla Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, oraz instrumentów dla zespołów muzycznych w Niemenczynie.

14-18.04 – II Wileńska Niedziela Palmowa Na Ziemi Szczycieńskiej. Udział wzięły trzy zespoły z Rejonu Wileńskiego „Cichą Nowinkę” z Ciechanowiszek z Gminy Zujuny, Chór Parafialny z Mejszagoły oraz „Czerwone Maki” z miejscowości Jawniuny.

30.06-05.07 – pobyt dzieci z Rejonu Wileńskiego w Powiecie Szczycieńkim.

29. 08 – udział zespołu folklorystycznego Podwileńskie Kowalczuki w Dożynkach Powiatowych 2011.

20-22.09 – pobyt w Niemenczynie Wernera Koepke, przekazanie instrumentów dla szkół i zespołów folklorystycznych. Wizyta u pani Mer Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, która zaprosiła gości z Niemiec na dożynki w 2012 r.

26-28.10 – pobyt w Niemenczynie Wernera Koepke, przekazanie instrumentów dla szkół i zespołów folklorystycznych oraz strojów sportowych dla drużyn.

15-16.12 – pobyt delegacji z Rejonu Wileńskiego w powiecie szczycieńskim. Udział w wernisażu, w Galerii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z okazji otwarcia wystawy „Choinkowe pocztówki” Ryszarda Łopatki. Przekazanie przez autora eksponatów wystawowych dla Muzeum Etnograficznego w Niemenczynie. 
2012 r.

29.03 – 02.04 – III Wileńska Niedziela Palmowa na Ziemi Szczycieńskiej. Występy zespołów: Cicha Nowinka i Jaskółki z Ciechanowiszek  i Zorza z Suderwy – Rejon Wileński. Cykl imprez kulturalnych (warsztaty wyplatania Wileńskich Palm Wielkanocnychi religijnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Muzeum Mazurskie w Szczytnie, GOKSR w Dźwierzutach, Kościół p.w. Świętego Krzyża  w Szczytnie. Wsparcie finansowe - Powiat Szczycieński na podstawie porozumienia Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie a Powiatem Szczycieńskim

06 - 12.08 - IV Dni Wileńskie na Mazurach – udział zespołów: Zespół Muzyki Klasycznej" Cantata w Kowalczukach oraz Zespołu „Zgoda” z Radomina z Rejonu Wileńskiego.

25 - 27.08 –  przebywała na terenie powiatu zespól folklorystyczny „Mejszagolanka”  z Mejszagoły w rejonie Wileńskim, który wystąpił podczas „ Dożynek Powiatowych 2012” w  Dźwierzuach.

28.09 – 30.09 – pobyt delegacji z Powiatu Szczycieńskiego w Pikieliszkach z okazji Święta Plonów.
- pobyt Wernera Koepke i Ryszarda Łopatki (tłumacza), pracownika Starostwa Powiatowego wraz z delegacją Powiatu Szczycieńskiego j.w.
- przekazanie darów dla Muzeum Etnograficznego w Niemenczynie przez W. Koepke (instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, odzież).
Dnia 29 września br. w Pikieliszkach (Rejon Wileński, Litwa) - zgodnie z wieloletnią tradycją - w malowniczej scenerii Dworku, który w latach 30 był rezydencją Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się XVII Święto Plonów Rejonu Wileńskiego 2012. W uroczystości uczestniczyła delegacja Powiatu Szczycieńskiego reprezentowana przez Panią Sylwię Monikę Jaskulską - Wicestarostę Szczycieńskiego, Panią Agnieszkę Gałązka -Skarbnika Powiatu oraz Pana Stefana Januszczyk Sekretarza Powiatu.

20 - 21.10  - odbył się „III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłach”, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie oraz Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie, Rejon Wileński reprezentowała Szkoła Średnia w Awiżeni, która w turnieju  dziewcząt  zajęła III miejsce. W turnieju, obok drużyn szkół Powiatu Szczycieńskiego uczestniczyły drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół średnich, z partnerskich powiatów; Powiatu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego (Litwa), Rejonu Swietłogorskiego (Rosja).

2013 r.

06.12 – 13.01.–  wystawa dawnych kart bożonarodzeniowych w Muzeum Etnograficznym w Niemenczynie (dar Ryszarda Łopatki dla Muzeum).

23-26.08 – pobyt w powiecie szczycieńskim przedstawicieli z Rejonu Wileńskiego z okazji „Dożynek Powiatowych 2013” w Olszynach. W skład delegacji weszli: Albert  Narwojsz - Zastępca Dyrektora Administracji Samorządu rejonu Wileńskiego, Teresa Dziemieszko – Radna rejonu Wileńskiego, Rita Maskajewa – specjalistka z Wydziału Porządku Publicznego. Podczas dożynek wystąpił folklorystyczny „Mejszagolanki”z Mejszagoły z Rejonu Wileńskiego.

20.09–23.09 – pobyt delegacji z Powiatu Szczycieńskiego w Pikieliszkach z okazji Święta   Plonów.
 • pobyt Wernera Koepke, Michaela Pfeffernkorn i Ryszarda Łopatki (tłumacza), pracownika Starostwa Powiatowego wraz z delegacją Powiatu Szczycieńskiego j.w.
 • przekazanie darów dla Muzeum Etnograficznego w Niemenczynie przez W. Koepke (instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, odzież, słodycze).
W ostatnia niedzielę 22 września br. w Pikieliszkach - zgodnie z wieloletnią tradycją - w malowniczej scenerii dworku, który w latach 30 był rezydencją Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się XVIII  Święto Plonów Rejonu Wileńskiego 2013. 
Delegację Powiatu Szczycieńskiego reprezentowali: Jarosław Matłach – starosta, Jerzy Cimoszyński - dyrektor PCSTiR, Cezary Łachmański – członek Zarządu Powiatu.

19-20.10 -  w halach sportowych Zespołu Szkół nr 2 i 3 w Szczytnie – odbył się „ IV Międzynarodowy  Turniej  Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłach”. Wzorem lat ubiegłych wzięły w nim udział zespoły dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych partnerskich powiatów z: Litwy (Awiżenie -  Rejon Wileński), Rosji (Swietłogorsk – Rejon Swietłogorski w Obwodzie Kaliningradzkim), Żywca i Węgorzewa.
Powiat Szczycieński reprezentowała młodzież z Zespołów Szkół nr 1-3 oraz Gimnazjum Sportowe przy ZS  nr 3 w Szczytnie.
Po sobotnich eliminacjach wyłoniono finalistów, którymi okazali się wśród dziewcząt: Szkoła Sportowa Samorządu Wileńskiego z Awiżeni (Litwa) i Szkoła Średnia nr 1 ze Swietłogorska (Rosja), a wśród chłopców: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z Żywca i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ze Szczytna. Finały przysporzyły widzom nie lada emocji. Finałowe mecze były bardzo zacięte i obfitowały w wiele emocjonujących momentów i zwrotów sytuacji na boisku.  Finał dziewcząt zakończył się zwycięstwem Rosjanek. Po bardzo wyrównanej grze pokonały Szkołę Sportową Samorządu Rejonu Wileńskiego w Awiżenii  2:0.
Po pierwszym secie wśród chłopców było 1:0 dla gospodarzy. Ale waleczni „Górale” doprowadzili w drugim secie do remisu, by w te-breaku zapewnić sobie zwycięstwo. – Do czterech razy sztuka! Cieszył się trener gości – Wiesław Tlałka. Tak się złożyło, że chłopcy z Żywca, w dotychczasowych trzech turniejach dochodzili do finału i nigdy nie udało się im wygrać.
Wręczając puchary i medale zwycięzcom – Starosta Jarosław Matłach zaprosił wszystkich na V - jubileuszowy turniej - jesienią 2014 roku.
Organizatorem turnieju byli: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Centrum  Sportu Turystyki i Sportu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków i Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Powiat Szczycieński wspiera finansowo i organizacyjnie imprezy organizowane przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
Są nimi: Dni Wileńskie na Mazurach, Wileńska Niedziela Palmowa na Ziemi Szczycieńskiej, Mazurski Jarmark Jazz-Jarmark.

Stałe imprezy o zasięgu międzynarodowym (udział partnerów z Litwy, Rosji, Niemiec i Powiatu Żywieckiego)
 1. Dożynki Powiatowe – Powiat Szczycieński
 2. Dożynki  - Święto Plonów – Rejon Wileński(Litwa)
 3. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Szczycieńskiego
 4. Wymiana Młodzieżowa Szczytno – Bad Kreuznach.
 
 
---

POWIAT SZCZYCIEŃSKI - BAD KREUZNACH (NIEMCY)

Współpraca z partnerskim Powiatem Bad Kreuznach utrzymuje się od początku lat 90-tych i przebiega głównie na płaszczyźnie kulturalnej i społecznej, poprzez wymianę grup młodzieży, sportowców, muzyków a także pomocy humanitarnej. Od samego początku trwają ożwywione kontakty nieoformalne. Zanim jeszcze samorządy podjęły uchwały o sformalizowaniu partnerstwa zaczęto realizować wspólne projekty. Dzięki dużemu zaangażowaniu przedstawicieli obu powiatów realizowane były wymiany grup młodzieżowych. Formalne porozumienie o stałej partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Szczecińskim a Powiatem Bad Kreuznach zawarto dnia 25 maja 2001 r. a 11 października 2002 r. podpisano układ partnerski.

Dotychczas w ramach porozumienia zrealizowano następujące zadania:

- wyjazd delegacji Powiatu Szczycieńskiego do Bad Kreuznach (2000, 2003, 2006),
- wyjazd Młodzieżowej Straży Pożarnej ze Szczytna do Bad Kreuznach (2001, 2003,2005, 2007),
- wyjazd polskiej drużyny piłkarskiej ze Szczytna (2001, 2005)
- przyjazd delegacji z Powiatu Bad Kreuznach na uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy (2001),
- wyjazd zespołu „Sielska Kapela Weselna” do Bad Kreuznach na spotkanie grup muzycznych (2002),
- przyjazd Młodzieżowej Straży Pożarnej z Bad Kreuznach (2002), Młodzieżowej Orkiestry ze Spabrücken (2003), Młodzieżowej Straży Pożarnej Altenburg (2004), przyjazd Młodzieżowej drużyny Piłkarskiej Lützelsoon (2004),
- wyjazd młodzieży z Powiatu Szczycieńskiego do Powiatu Bad Kreuznach w ramach realizacji zadania pn. Prezentacja i propagowanie dorobku kulturalnego i dziedzictwa regionalnego Mazur w Powiecie Bad Kreuznach (2005),
- przyjazd oficjalnej delegacji z Bad Kreuznach na Festiwal Wielu Kultur w Szczytnie (2006).
Partnerstwo pomiędzy powiatami nie ogranicza się wyłącznie do wspólnie realizowanych projektów i wzajemnych wizyt przedstawicieli różnych środowisk - to również konkretna pomoc przekazana mieszkańcom Powiatu Szczycieńskiego, np. ofiarowanie karetki pogotowia (2002, 2004, 2007), sprzętu medycznego a także mikrobusu i wyposażenia hotelowego wraz z laboratorium językowym dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie.
15 lipca 2006r. na Placu Juranda w Szczytnie odbył się Festiwal Wielu Kultur – kolejny, wspólny projekt realizowany przez partnerskie samorządy Powiatu Szczycieńskiego. Kulturę mazurską, kurpiowską, Beskidu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego i Powiatu Bad Kreuznach (Niemcy) zaprezentowały w kolejności zespoły: "Mazury", "Okaryna", Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Powiatu Szczycieńskiego, Zespół Pieśni i Tańca Kortowo z Olsztyna, "Babskie olekanie", Zespół Folklorystyczny "Carniacy" z Czarni, "Mały Haśnik" z Żywca, "Wileńszczyzna" z Litwy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Soonwaldorchester z Spabrücken. Festiwal wsparty został finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Rozwój Inicjatyw Lokalnych".

2007 r.
25. 05 - Nadanie statuetki „Jurand Honorowy 2006” dla obywatela Niemiec, pana Wernera Koepke z Leiferde (Dolna Saksonia) za pomoc humanitarną dla Powiatu Szczycieńskiego.
 
07-14. 07 - Obóz pod namiotami z udziałem młodzieżowych drużyn pożarniczych z obu powiatów w Meisenheim; wspólne ćwiczenia, zawody sportowe, sprawnościowe, wycieczki, wzajemne poznawanie historii obu krajów, w ramach wspólnego projektu, dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.

07-09. 07 - Wizyta wicestarosty szczycieńskiego Kazimierza Oleszkiewicza w Bad Kreuznach, spotkanie z uczestnikami obozu. Przekazanie karetki pogotowia dla ZOZ w Szczytnie.

18-19. 09 - Wizyta Wernera Koepke (Leiferde) – przekazanie 9 nowych wózków firmy Otto Bock dla ZOZ w Szczytnie.


2008 r.
09. 05 - 16. 05 - Wizyta delegacji powiatu szczycieńskiego w Bad Kreuznach, zwiedzanie powiatu, spotkanie z samorządowcami, spotkanie w partnerskiej szkole.
30. 08 - 06. 09 – Pobyt w Szczytnie Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Spabrücken udział w „Powiatowych Dożynkach 2008” w Świętajnie, koncert w mieście, zwiedzanie: Szczytna, Olsztynka, Grunwaldu, Gdańska, wspólne spotkania z polską młodzieżą. Wspólny projekt, współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

29. 08 - 05. 09 - Delegacja samorządowców Powiatu Bad Kreuznach – udział w dożynkach, spotkania z młodzieżą, władzami, partnerami powiatu szczycieńskiego (Powiat Żywiecki, Rejon Wileński) zwiedzanie Szczytna, Olsztyna, Gdańska, Kanał Ostródzko-Elbląski.
- Przyznanie stauetki „Honorowego Juranda 2008” staroście Karlowi Otto Velten – za szczególne zasługi na rzecz współpracy pomiędzy partnerskimi powiatami.

2009 r.
11-18. 07 – Udział Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w XVII obozie strażckim DJF w Bad Kreuznach , wspólne spotkania młodzieży, ćwiczenia sprawnościowe, zawody sportowe, wycieczka po Renie. Projekt współfinsowany przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.
10-15. 07 – Delegacja powiatu z wizytą w Bad Kreuznach; spotkanie z uczestnikami obozu, władzami powiatowymi, spotkanie dyrekcji ZS nr 2 w Szczytnie z partnerem niemieckim w celu omówienia wspólnych projektów.

16-22. 08 – polsko-niemieckie spotkanie młodzieży szkół średnich z powiatów: Bad Kreuznach i Szczytno w Heimbach/Meisenheim, prezentacja swoich regionów, wspólne spotkania i wycieczki, rozmowy przy ognisku, spotkanie ze starostą, zawieranie nowych przyjaźni.

25. 09 – Wręczenie przez starostę szczycieńskiego Medalu 90-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża panu Wernerowi Koepke, obywatelowi Niemiec.

06. 11 – 74 wizyta Wernera Koepke w Szczytnie, przekazanie darów dla Domu Dziecka, Stacji „Lazarus”i PCK . Spotkanie ze starostą.

2010 r.
18. 03 – 75 transport humanitarny zorganizowany przez Wernera Koepke w powiecie szczycieńskim.
17-19. 07 – Przyjazd delegacji powiatu Bad Kreuznach wraz z nowym starostą Franzem-Josefem Dielem.
 
18. 07 – Otwarcie wystawy „XX lat Partnerstwa” (Muzeum Mazurskie w Szczytnie).

18-25. 07 – Obóz pod namiotami nad jeziorem Wałpusz koło Szczytna w ramach wspólnego projektu dofinansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

2011 r.
24-06 - 03.07 – Obóz pod namiotami młodzieżowych drużyn strażackich powiatów: Szczycieńskiego i Bad Kreuznach, w Bad  Muenster  am Stein Ebernburgw ramach wspólnego projektu dofinansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

09-13.09 – Wizyta w powiecie Bad Kreuznach przedstawicieli samorządu powiatu szczycieńskiego.

14-17.12 – 82 transport humanitarny zorganizowany przez Wernera Koepke  w powiecie szczycieńskim – świąteczne paczki dla wychowanków Domu dziecka w Szczytnie od młodzieży ze szkoły w Leiferde (Dolna Saksonia).
2012 r.

W dniach od 25 do 29 kwietnia br., na zaproszenie Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha – przebywała w naszym powiecie delegacja z Partnerskiego Powiatu Bad Kreuznach ze Starostą Franzem-Josefem Dielem na czele. Niemieckiej delegacji towarzyszyła trzyosobowa grupa Młodych Producentów Win Nahe Sieben. Od 2006 roku siedmiu młodych właścicieli winnic z okolic Bad Kreuznach zajmuje się produkcją win reńskich. Produktem     nr 1 wśród nich jest Riesling. 26 kwietnia w sali konferencyjnej Hotelu HP Park w Olsztynie odbyła się degustacja win w ramach projektu „Wina Reńskie w Dziedzictwie Kulinarnym Warmii Mazur i Powiśla”. Honorowy patronat nad imprezą objął Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Starostowie: Jarosław Matłach i Franz-Josef Diel. Degustacja win była pierwszą tego typu imprezą, z inicjatywą której wyszli obaj starostowie podczas wizyty w Szczytnie gości z Niemiec, latem 2010 r. w ramach współpracy gospodarczej.
Podczas pięciodniowej wizyty w Powiecie Szczycieńskim, nasi goście wzięli udział   w uroczystościach wręczania statuetek i wyróżnień „Jurandy 2011”, zwiedzili Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Wilczy Szaniec w Gierłoży, gościli w gospodarstwie agroturystycznym w Sasku Małym. Starosta Franz-Josef Diel zaprosił na Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych reprezentację Powiatu Szczycieńskiego, który odbędzie się w lipcu 2013 roku. Omawiano także przyszłą partnerską współpracę, w obliczu nowych jej form,  jakie planuje wprowadzić w życie 2014 roku Unia Europejska.

16-20.12. – 85 wizyta Honorowego Obywatela Miasta Szczytno Wernera Koepke w powiecie szczycieńskim, dary dla : Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej Lazarus, Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych , Oddziału Rejonowego PCK w Szczytnie, Domu dla Dziecka w Pasymiu.
Kolejne Boże Narodzenie przed nami. W ten szczególny czas spotykamy się  z naszymi bliskimi aby wspólnie spędzić tę chwilę. Dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia, wręczamy prezenty... We wtorek 18 grudnia nasi wychowankowie  pomagali przy organizacji Uroczystej Kolacji Wigilijnej, która jak co roku odbywa się kilka dni przed kalendarzowymi świętami. Na kolacji nie mogło zabraknąć zaproszonych gości księdza Edwarda Molitorysa, Starosty Szczycieńskiego Pana Jarosława Matłacha, Pana Wernera Koepke, Pana Ryszarda Łopatki. Dzieci przedstawiają jasełka, jedzą postne dania i z niecierpliwością czekają na najważniejszego gościa wieczoru- Świętego Mikołaja, a że do Laponii kryzys nie dotarł, to dzieci miały wspaniałe paczki. Mikołaja w  prezentach w tym roku wspierali :
Nasz wieloletni przyjaciel Pan Werner Koepke wraz z uczniami szkoły Dietrich-Bonhoeffer-Realschule w Niemczech

2013 r.


Obóz strażacki w Bad Sobernheim (Niemcy – Nadrenia Palatynat).
W dniach 06–13 lipca przebywała w Bad Sobernheim reprezentacja młodych strażaków z Powiatu Szczycieńskiego, która wzięła udział w  „XIX obozie pod namiotami Drużyn Pożarniczych z  partnerskiego Powiatu Bad Kreuznach”
Reprezentacja została zaproszona przez landrata z Bad Kreuznach Franza-Josefa Diela, podczas pobytu w naszym powiecie z oficjalną wizytą, w ubiegłym roku.
Program, jak zwykle był bogaty atrakcyjny i młodzi strażacy wywieźli z gościnnego Bad Sobernheim nad rzeką Nahe dużo wspomnień. Ten niezwykle malowniczy kurort, przyciąga wielu turystów z całych Niemiec. A do tego upalna pogoda, jaka nam towarzyszyła przez cały czas pobytu, sprzyjała wycieczkom oraz ciekawym spotkaniom z niemieckimi rówieśnikami. Atrakcji było zatem wiele. Płynęliśmy statkiem po Renie, maszerowaliśmy nocą po mieście, zwiedzaliśmy kamieniołomy, gościliśmy w OSP w Bad Kreuznach i Neu Bamberg. Odwiedził nas także starosta Franz-Josef Diel. Nie mogło się też obyć bez tradycyjnego już meczu piłkarskiego, w którym znowu okazaliśmy się lepsi.
Nie lada atrakcję stanowiło latanie szybowcem, oczywiście wraz z instruktorem miejscowego aeroklubu. Tę miłą niespodziankę zafundował pięciu odważnym strażakom -  Rolf Model - były emerytowany nauczyciel Szkoły Zawodowej w Bad Kreuznach. Był on organizatorem wielu wspólnych projektów, realizowanych razem z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w Szczytnie. Pan Model zaprosił nas także na skromny poczęstunek do siebie, do domu.
Pełni wrażeń, zdrowi i wypoczęci wrócili nasi młodzi strażacy po intensywnym tygodniu do swych domów. Za rok czeka nas wizyta strażackich partnerów w naszym powiecie.
Organizatorem wyjazdu oraz pobytu na obozie w Bad Sobernheim było Starostwo Powiatowe w Szczytnie przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
-  

WSPÓŁPRACA Z MIASTEM BRIDGEVIEW (USA)

Wiosną 2004 r., z oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych udała się delegacja Sejmiku Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powiat Szczycieński reprezentował Andrzej Kijewski Starosta Szczycieński oraz Mariusz Spychał –doradca starosty ds. gospodarczych. Podczas licznych spotkań z przedstawicielami środowisk gospodarczych, uczestnicy delegacji zapoznali się z mechanizmami podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Wizyta stworzyła możliwość zapoznania się z osiągnięciami małej i średniej przedsiębiorczości tamtejszych środowisk lokalnych oraz wymiany doświadczeń
w sferze turystyki, ekologii oraz działalności samorządowej.
Na efekty tej wizyty nie trzeba było długo czekać. Rok później na zaproszenie samorządowców ze Szczytna-Starosty oraz Burmistrza na terenie Powiatu Szczycieńskiego gościliśmy delegację samorządowcówz amerykańskiego miasta Bridgeview-Normę Pinion i Johna Faro. Głównym celem majowej wizyty było przekazanie listu intencyjnego o nawiązaniu współpracy między Powiatem Szczycieńskim, Miastem Szczytno oraz Miastem Brigdeview. Oficjalna umowa o współpracy została podpisana 5 października 2005 r., w Mieście Bridgeview.
Współpraca rozwijana jest w następujących dziedzinach: kultura, turystyka, sport, edukacja, wymiana dzieci i młodzieży, przedsiębiorczość, ratownictwo, wymiana informacji w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrona zdrowia oraz wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji

WSPÓŁPRACA Z POWIATEM ŻYWIECKIM (POLSKA)

Współpracę pomiędzy Powiatem Szczycieńskim a Powiatem Żywieckim zainicjowało nawiązanie kontaktów przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Szczytnie ze Szkołą Nr 3 w Żywcu w 1997 roku. Opierała się ona na wymianie młodzieży szkolnej i trwała do 2000 roku. Inicjatorem zbudowania partnerskich relacji pomiędzy samorządami był ówczesny Burmistrz Miasta Szczytna Andrzej Kijewski oraz Burmistrz Miasta Żywiec Jerzy Widzyk.
Po kilkuletniej przerwie postanowiono wznowić i rozwijać wzajemne kontakty.
W dniu 9 października 2003 r. samorządy z Powiatu Żywieckiego podpisały list intencyjny o współpracy z Powiatem Szczycieńskim, Miastem Szczytno oraz Gminą Jedwabno.
W dniu 8 listopada 2004 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumień o partnerstwie. Porozumienie zawarli: Powiat Szczycieński z Powiatem Żywieckim, Miasto Szczytno z Miastem Żywiec oraz Gmina Jedwabno z Gminą Gilowice. Przedmiotem zawartych porozumień jest rozwijanie współpracy oraz wzajemnych kontaktów w następujących dziedzinach: kultura, turystyka ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki, sport, edukacja, wymiana dzieci i młodzieży, przedsiębiorczość, ratownictwo oraz wymiana informacji w zakresie zarządzania kryzysowego i łowiectwa.
Od momentu sformalizowania partnerstwa współpraca jest bardzo owocna. Rokrocznie realizowanych jest kilka projektów. W trakcie wizyt studyjnych oraz imprez kulturalnych nasi mieszkańcy wymieniają swoje doświadczenia oraz wzbogacają imprezy kulturalne, które promują folklor regionów.
W 2004 r., podczas uroczystości wręczenia „Jurandów 2003” wystąpił Zespół Ludowy „Ziemia Żywiecka”. 15 lipca 2006r. na Placu Juranda w Szczytnie odbył się Festiwal Wielu Kultur – kolejny, wspólny projekt realizowany przez partnerskie samorządy Powiatu Szczycieńskiego. Kulturę mazurską, kurpiowską, Beskidu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego i Powiatu Bad Kreuznach (Niemcy) zaprezentowały w kolejności zespoły: "Mazury", "Okaryna", Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Powiatu Szczycieńskiego, Zespół Pieśni i Tańca Kortowo z Olsztyna, "Babskie olekanie", Zespół Folklorystyczny "Carniacy" z Czarni, "Mały Haśnik" z Żywca, "Wileńszczyzna" z Litwy oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Soonwaldorchester z Spabrücken. Festiwal wsparty został finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu "Rozwój Inicjatyw Lokalnych". W roku 2007 ziemię żywiecką reprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Jodełki” z Radziechów.

2007 r.
15-17.09 - Występy Góralskiego Zespółu  Regionalnego "Spot - Kikuli" z Milówki, podczas „Dożynek Powiatowych 2007” w Rozogach. Oficjalna delegacja Samorządu Powiatu Żywieckiego.

2008 r.
W dniach 6-10.08. delegacja Powiatu Szczycieńskiego pod przewodnictwem Pana Jarosława Matłach Starosty Szczycieńskiego przebywała z wizytą Powiecie Żywieckim.
Z okazji „Powiatowych Dożynek 2008”, które w tym roku odbyły się 31.08 w Świętajnie, przebywał w dniach 30-31.08 w Szczytnie zespół „Mały Haśnik”z Żabnicy. Młodzi artyści, w wieku od 7 do 18 lat podbili serca wszystkich, którym przyszło ich słuchać i oglądać podczas ich występów.


2009 r.
Dożynki Powiatowe 2009 w dniu 30.08 - występy zespołu „Ziemia Żywiecka” z Żywca.

2010 r.
29.08 - Występ zespołu dziecięcego „Jodełki z Radziechów” z Powiatu Żywieckiego podczas „Dożynek Powiatowych 2010”

W dniach 8-10.10 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego odbył się „I Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców”. Turniej odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha. Wziął w nim udział Zespół Szkół Mechaniczno -Elektronicznych w Żywcu.

2011 r.
W dniach 22-24.07 z okazji „Dni i Nocy Szczytno 2011”gościła u nas trzyosobowa delegacja Starostwa Powiatowego w Żywcu.

29.08 - Występy Zespół Pieśni i Tańca „Pilsko” z Powiatu Żywieckiego podczas dorocznych obchodów Powiatowego Święta Plonów. Oficjalna delegacja Powiatu Żywieckiego 27-29.08 – udział w Dożynkach Powiatowych 2011 w Wielbarku.

Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie oraz Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur zorganizowało w halach sportowych ZS Nr 2 i ZS Nr 3 w Szczytnie w dniach 5-6 listopada  „II Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Pod Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jacka Protasa o Puchar Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłacha”. Udział w turnieju wzięły drużyny z Powiatu Żywieckiego, Rejonu Wileńskiego (Litwa), Swietłogorska i Donskoje (Rosja).
Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt  zajął Zespół Szkół Mechaniczno-elektrycznych w Żywcu, wygrywając z Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewem. Natomiast ta sama szkoła w kategorii chłopców uplasowała się na drugim miejscu, przegrywając z gospodarzami - Zespół Szkół Nr 3 im Jana III Sobieskiego.
2012 r.


20 - 22. 07 – „Dni i Noce Szczytna 2012” – wizyta oficjalnej delegacji z Powiatu Żywieckiego z wicestarostą Andrzejem Kalata na czele. Goście zwiedzili miasto, byli gośćmi Burmistrza Miasta Szczytno, uczestniczyli w otwarciu wystawy w Galerii WSPol., zwiedzili Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie, wzięli udział w programowych imprezach Dni i Nocy.


03 – 05. 08 – pobyt na Ziemi Żywieckiej delegacji Powiatu Szczycieńskiego. Zwiedzanie Powiatu Żywieckiego, uczestnictwo w imprezach  „49 Tygodnia Kultury Beskidzkiej”.

TKB to największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych na świecie. Ponad 100 zespołów pieśni i tańca z ok. 30 państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 wielogodzinnych, wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach, odbywających się równocześnie w kilku miejscowościach powiatu Żywieckiego. Objęta Patronatem Honorowym - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.


23 – 27. 08 – pobyt przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Żywcu z okazji „Dożynek Powiatowych 2012”. Delegacja zwiedziła pion gastronomiczny w Zespole Szkół nr 2 oraz warsztaty szkolne w Zespole Szkół nr 1 w Szczytnie. W programie znalazły się także: rejs statkiem z Rucianego-Nida do Mikołajek, pobyt nad jeziorem.  W niedzielę goście uczestniczyli, w uroczystościach dożynkowych, w Dźwierzutach. Wraz z delegacją przebywał na terenie naszego powiatu Zespół Folklorystyczny ”Mały Haśnik”. Wziął on udział w Dożynkowej Mszy Świętej oraz wystąpił w programie artystyczny, prezentując niezwykle żywiołowy folklor Górali Beskidzkich.

20 - 21. 10  - odbył się „III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłach”, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie oraz Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie.  W zawodach  wzięło udział 12 zespołów (dziewczęta i chłopcy) ze szkół ponadgimnazjalnych z: Rosji, Litwy, Żywca i Pisza. Powiat Szczycieński reprezentowała młodzież z: ZS Nr 1,  ZS Nr 2 oraz  ZS Nr 3 w Szczytnie.

Wyniki:

Dziewczęta
I miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Piszu
II miejsce: Szkoła Średnia w Swietłogorsku (Rosja)
III miejsce: Szkoła Średnia w Awiżeni
IV miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
V miejsce: Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
VI miejsce: Szkoła Średnia w Donskoje(Rosja)

Chłopcy:
I miejsce: Zespół Szkół Nr3 w Szczytnie
II miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
III miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
IV miejsce: Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
V miejsce Szkoła Średnia w Swietłogorsku (Rosja)
VI miejsce Szkoła Średnia w Donskoje (Rosja)

Zwycięzcy  otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy okolicznościowe medale, które zostały im wręczone przez Starostę Szczycieńskiego Jarosława Matłach i posła na Sejm, byłego reprezentanta Polski w piłce siatkowej – Pawła Papke.

2013 r.

01-04.08. - z okazji jubileuszowego 50. Tygodnia Kultury Beskidzkiej gościła w Powiecie Żywieckim delegacja samorządowców z Powiatu Szczycieńskiego. Wzięli oni udział w święcie kultury społeczności góralskiej z całego świata, gościli w wielu atrakcyjnych miejscach partnerskiego powiatu.

TKB to największa w kraju i jedna z największych imprez folklorystycznych na świecie. Ponad 100 zespołów pieśni i tańca z ok. 30 państw na różnych kontynentach, 4 tysiące tancerzy, śpiewaków i muzyków, ponad 50 wielogodzinnych, wieczornych koncertów na dużych plenerowych estradach, odbywających się równocześnie w kilku miejscowościach powiatu Żywieckiego. Część zespołów uczestniczy w dwóch imprezach konkursowych: Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu i Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Wiśle.

23-26.08. – pobyt w powiecie szczycieńskim przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Żywcu - z wicestarostą żywieckim Andrzejem Kalata na czele - z okazji „Dożynek Powiatowych 2013”. Wraz z delegacją przebywał na terenie naszego powiatu Regionalny Zespół ”Magurzanie” z Łodygowic. Wziął on udział w Dożynkowej Mszy Świętej 25 sierpnia w Olszynach oraz wystąpił w programie artystyczny, prezentując niezwykle żywiołowy folklor Górali Beskidzkich.

19-20.10. -  w halach sportowych Zespołu Szkół nr 2 i 3 w Szczytnie – odbył się „IV Międzynarodowy  Turniej  Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłach”. Wzorem lat ubiegłych wzięły w nim udział zespoły dziewcząt  i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych partnerskich powiatów z: Litwy (Awiżenie -  Rejon Wileński), Rosji (Swietłogorsk – Rejon Swietłogorski w Obwodzie Kaliningradzkim), Żywca i Węgorzewa. Powiat Szczycieński reprezentowała młodzież z Zespołów Szkół nr 1-3 oraz Gimnazjum Sportowe przy ZS  nr 3 w Szczytnie.
    Po sobotnich eliminacjach wyłoniono finalistów, którymi okazali się wśród dziewcząt: Szkoła Sportowa Samorządu Wileńskiego z Awiżeni (Litwa) i Szkoła Średnia nr 1 ze Swietłogorska (Rosja), a wśród chłopców: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z Żywca i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ze Szczytna.
    Finały przysporzyły widzom nie lada emocji. Finałowe mecze były bardzo zacięte i obfitowały w wiele emocjonujących momentów i zwrotów sytuacji na boisku.
Finał dziewcząt zakończył się zwycięstwem Rosjanek. Po bardzo wyrównanej grze wynik brzmiał - 2:0 na ich korzyść.
    Po pierwszym secie wśród chłopców było 1:0 dla gospodarzy. Ale waleczni „Górale” doprowadzili w drugim secie do remisu, by w te-breaku zapewnić sobie zwycięstwo.
– Do czterech razy sztuka! Cieszył się trener gości – Wiesław Tlałka.  Tak się złożyło, że chłopcy z Żywca, w dotychczasowych trzech turniejach dochodzili do finału i nigdy nie udało się im wygrać.
    Wręczając puchary i medale zwycięzcom – Starosta Jarosław Matłach, zaprosił wszystkich na V - jubileuszowy turniej - jesienią 2014 roku.
Organizatorem turnieju byli: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Centrum  Sportu Turystyki i Sportu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków i Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Klasyfikacja końcowa dziewcząt:

I Miejsce - Szkoła Średnia nr 1 Miasta Swietłogorsk
II Miejsce - Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego w Awiżenii
III Miejsce - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
IV Miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
V Miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie
VI Miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie

Klasyfikacja końcowa chłopców:

I Miejsce - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
II Miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
III Miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
IV Miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
V Miejsce - Gimnazjum Sportowe w Szczytnie
VI Miejsce - Szkoła Średnia nr 1 Miasta Swietłogorsk

-

     

WSPÓŁPRACA Z REJONEM SWIETŁOGORSKIM

2012 r.

Na zaproszenie władz Rejonu Swietłogorskiego, w dniach 27 – 29 stycznia br. przebywała z wizytą w Swietłogorsku delegacja z Powiatu Szczycieńskiego.
W sierpniu 2011 roku gościliśmy podczas „Dożynek Powiatowych” w Wielbarku rosyjskich samorządowców, którzy wyrazili chęć nawiązaniu z naszym powiatem partnerskich kontaktów.
Właśnie temu służył trzydniowy pobyt szczycieńskiej delegacji w Obwodzie Kaliningradzkim.
W dniu 28 stycznia została podpisana Umowa o współpracy partnerskiej między Powiatem Szczycieńskim i Municypalnym Rejonem Swietłogorskim . „Ustanawiając stosunki partnerskie, Strony zobowiązują  do stworzenia niezbędnych warunków do rozwoju współpracy we wszystkich sferach życia, z uwzględnieniem obustronnych korzyści, na równoprawnych i dobrosąsiedzkich zasadach, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej” – czytamy w 1 § Umowy.
Przewiduje ona także realizowanie wspólnych projektów, pozwalających na rozwiązywanie problemów lokalnych, tworzenie transgranicznych struktur, wykorzystywanie środków finansowych  z Unii Europejskiej, pomoc wzajemną w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
Umowę podpisali: w imieniu Powiatu Szczycieńskiego - Starosta Jarosław Matłach a w imieniu Rejonu Swietłogorskiego  - Zwierzchnik Rejonu Igor Partuleev.


30.07 – 05.08. – pobyt w Obwodzie Kaliningradzkim młodzieży wraz z opiekunami (13 osób) ze szkół średnich (ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3) powiatu szczycieńskiego. W dniach 1 – 5 sierpnia uczestniczyli w  Międzynarodowym Forum Młodzieży „Baltic Artek” pod nazwą „Przyszłość Bałtyku”. Bałtycki Artek - organizowany jest w miejscowości Primorie w Rejonie Swietłogorskim od 2010 roku. Obok Polaków, uczestniczyła w nim młodzież z  Niemiec, Izraela, Syrii, Litwy, Szwecji i Estonii. W programie pobytu, obok zajęć programowych znalazło się zwiedzanie Kaliningradu - stolicy obwodu.

24 -27 . 08 – wizyta delegacji z Rejonu Swietłogorskiego z Przewodniczącym Rady Rejonu Igorem Partulejewem na czele. Zwiedzili sanktuarium w Świętej Lipce, odbyli rejs statkiem po jeziorze Nidzkim, wzięli udział w „Dożynkach Powiatowych 2012” w Dźwierzutach. Delegacji towarzyszył Folklorystyczny Zespół „Ładuszki” ze Swietłogorska, którego Dyrektorem Artystycznym jest Margarita Zykowa. Wystąpił on podczas dożynkowego koncertu, prezentując rosyjskie pieśni i tańce.

20 - 21.10  - odbył się „III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłach”, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie oraz Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Szczytnie.  W zawodach  wzięło udział 12 zespołów (dziewczęta i chłopcy) ze szkół ponad gimnazjalnych z: Rosji, Litwy, Żywca i Pisza. Powiat Szczycieński reprezentowała młodzież z: ZS Nr 1 w Szczytnie,  ZS Nr 2 w Szczytnie  oraz  ZS Nr 3 w Szczytnie.
Podczas wręczania Pucharów przez Starostę Szczycieńskiego Jarosława Matłach i posła na Sejm, byłego reprezentanta w piłce siatkowej – Pawła Papke, oficjalnie ogłoszono otwarcie Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego przy  Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie.


Wyniki:

Dziewczęta
I miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Piszu
II miejsce: Szkoła Średnia w Swietłogorsku
III miejsce: Szkoła Średnia w Awiżeni
IV miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
V miejsce: Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie
VI miejsce: Szkoła Średnia w Donskoje

Chłopcy:
I miejsce: Zespół Szkół Nr3 w Szczytnie
II miejsce: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
III miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Szczytnie
IV miejsce: Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie
V miejsce Szkoła Średnia w Swietłogorsku
VI miejsce Szkoła Średnia w Donskoje
2013 r.

11–12 .05 - na zaproszenie Starosty Szczycieńskiego  przebywała w Szczytnie reprezentacja Rejonu Swietłogorskiego w boksie. W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Huberta Wagnera stoczyła ona  mecz z  bokserami Policyjnego Klubu Sportowego „Gwardia” Szczytno, który był organizatorem spotkania.
            Rywalizowano w dziewięciu wagach. Mecz poprzedziły walki pokazowe z udziałem dwóch par kobiecych. Walki choć miały bardzo zacięty przebieg, odbyły się w przyjaznej atmosferze. Za najlepszych zawodników z obu stron uznano: Ajuba Szamajewa i Marka Zębala.
Puchary ufundowane przez Starostę Szczycieńskiego Jarosława Matłach wręczył w asyście Wicestarosty Sylwii Moniki Jaskulskiej i przedstawiciela Klubu „Gwardia” Zenona Jagiełło sam fundator.
Zawody miały uroczystą oprawę i zostały przeprowadzone sprawnie. Miłą niespodziankę sprawiła publiczność, która licznie wypełniając Halę Wagnera, gorąco dopingowała walczących.   

Walki Towarzyskie
 1. Gawęcki Mateusz- Pawlikowski Mateusz    57kg
 2. Głowacki Igor- Anasimowicz Kacper 60kg
 3. Oleksiej Adrian- Głowicki Mariusz   42kg
 4. Król Dominik- Krzysztofowicz Paweł    70kg
 5. Szymczak Paweł- Abramczyk Mateusz  32kg
 6. Szymczak Filip- Welenc Łukasz  34kg
Walki Meczowe
 1. Dębkowska Ewelina- Głowicka Monika  0:3
 2. Wierzchowski Mateusz- Borowy Łukasz  0:3
 3. Azvjan Avan- Gleba Szymon  1:2
 4. Kupcow Timofiej- Rasieński Maciej  0:3
 5. Rawżyn Lew- Kapolewski Marcin  3:0
 6. Gołonow Aleksiej- Gleba Adrian  0:3
 7. Safonow Aleksiej- Zębala Marek  0:3
 8. Ara Kafarow- Zięty Sebastian  RSC 3:0
 9. Szamajew Ajub- Klimek Jan  3:0
Wynik: 11-15 dla Gospodarzy

23-26.08 – przebywała w naszym powiecie siedmioosobowa delegacja z partnerskiego Rejonu Swietłogorskiego. Delegacji przewodził  Władimir Bondarienko – Zastępca Przewodniczącego Rady rejonu. Rosyjscy goście zwiedzili powiat, a także wzięli udział w „Powiatowych Dożynkach 2013” w Olszynach , których gospodarzem była Gmina Szczytno. Delegacji towarzyszył  Zespół Taneczny „Kapriz” ze Swietłogorska, który zaprezentował  swój program 25 sierpnia w Olszynach.

19-20.10. -  w halach sportowych Zespołu Szkół nr 2 i 3 w Szczytnie – odbył się „ IV Międzynarodowy  Turniej  Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Szczycieńskiego Jarosława Matłach”. Wzorem lat ubiegłych wzięły w nim udział zespoły dziewcząt i chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych partnerskich powiatów z: Litwy(Awiżenie-Rejon Wileński), Rosji (Swietłogorsk-Rejon Swietłogorski w Obwodzie Kaliningradzkim) ,  Żywca i Węgorzewa. Powiat Szczycieński reprezentowała młodzież z Zespołów Szkół nr 1-3 oraz Gimnazjum Sportowe przy ZS  nr 3 w Szczytnie.
            Po sobotnich eliminacjach wyłoniono finalistów, którymi okazali się wśród dziewcząt: Szkoła Sportowa Samorządu Wileńskiego z Awiżeni (Litwa) i Szkoła Średnia nr 1 ze Swietłogorska (Rosja), a wśród chłopców: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z Żywca i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ze Szczytna.
            Finały przysporzyły widzom nie lada emocji. Finałowe mecze były bardzo zacięte i obfitowały w wiele emocjonujących momentów i zwrotów sytuacji na boisku.
Finał dziewcząt zakończył się zwycięstwem Rosjanek. Po bardzo wyrównanej grze wynik brzmiał - 2:0 na ich korzyść.
            Po pierwszym secie wśród chłopców było 1:0 dla gospodarzy. Ale waleczni „Górale” doprowadzili w drugim secie do remisu, by w te-breaku zapewnić sobie zwycięstwo. – Do czterech razy sztuka ! Cieszył się trener gości – Wiesław Tlałka. Tak się złożyło, że chłopcy z Żywca, w dotychczasowych trzech turniejach dochodzili do finału i nigdy nie udało się im wygrać.
            Wręczając puchary i medale zwycięzcom – Starosta Jarosław Matłach, zaprosił wszystkich na V - jubileuszowy turniej - jesienią 2014 roku.


Organizatorem turnieju byli: Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Centrum  Sportu Turystyki i Sportu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków i Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
 
I Miejsce - Szkoła Średnia nr 1 Miasta Swietłogorsk
II Miejsce - Szkoła Sportowa Samorządu Rejonu Wileńskiego w Awiżenii
III Miejsce - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
IV Miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
V Miejsce - Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie
VI Miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie

Klasyfikacja końcowa chłopców:

I Miejsce - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
II Miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
III Miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
IV Miejsce - Zespół Szkół nr 2 w Szczytnie
V Miejsce - Gimnazjum Sportowe w Szczytnie
VI Miejsce - Szkoła Średnia nr 1 Miasta Swietłogorsk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Łopatka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Agata Popielarz-Dzielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-02 11:07:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-02 11:08:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-19 13:56:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14731 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »