ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania dokumentów
2021-08-16 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-08-02
Termin składania dokumentów
2021-08-16 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-07-28
Termin składania dokumentów
2021-08-09 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowo - Budżetowy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-07-28
Termin składania dokumentów
2021-08-11 15:30:00
Stanowisko
Audytor wewnętrzny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Samodzielne stanowisko