ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-09-29
Termin składania dokumentów
2021-10-11 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Architektury i Budownictwa
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-09-22
Termin składania dokumentów
2021-10-07 15:30:00
Stanowisko
Inspektor w Wydziale Promocji i Współpracy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Promocji i Współpracy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania dokumentów
2021-08-16 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-08-02
Termin składania dokumentów
2021-08-16 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-07-28
Termin składania dokumentów
2021-08-09 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Finansowo - Budżetowy
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-07-28
Termin składania dokumentów
2021-08-11 15:30:00
Stanowisko
Audytor wewnętrzny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Samodzielne stanowisko
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-04-13
Termin składania dokumentów
2021-04-26 15:30:00
Stanowisko
Audytor wewnętrzny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Samodzielne stanowisko
Lp: 8
Data ogłoszenia
2020-08-04
Termin składania dokumentów
2020-08-18 15:30:00
Stanowisko
Audytor wewnętrzny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Samodzielne stanowisko
Lp: 9
Data ogłoszenia
2020-06-25
Termin składania dokumentów
2020-07-08 15:30:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Lp: 10
Data ogłoszenia
2020-02-13
Termin składania dokumentów
2020-02-24 15:30:00
Stanowisko
Referent w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Nawigacja między stronami listy informacji