ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-11-15
Termin składania dokumentów
2022-11-25 15:30:00
Stanowisko
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej