ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:31:46 Edycja elementu informacja Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na zadanie publiczne pn. „Pamięć dziedziczona - teatr miejsca”. Marek Dudo
12:31:32 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Twórców i Orędowników Kultury ANIMA na zadanie publiczne pn. „Pamięć dziedziczona - teatr miejsca”. Marek Dudo
12:15:07 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:27:08 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:19:30 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:42 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/przyjęcia przebiegu granic/ wznowienia/ wyznaczenia punktów granicznych działek nr 185, 192 położonych w obrębie Lipowiec, gmina Szczytno z działkami sąsiednimi. Marek Dudo
14:41:18 Deaktywacja elementu informacja Zawiadomienia o czynnościach związanych z podziałem rolnym działek nr 185, 192 w Lipowcu. Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:51 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegółnego zagrożenia powodzią nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i nowego obiektu budowlanego tj. napowietrznej linii energetycznej 110 kV relacji Wielbark-Chorzele, na działkach nr 1148, 1152, 1153, 1/4, 1172/6, położonych w obrębie geodezyjnym Wielbark, powiat szczycieński. Marek Dudo
12:06:43 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 6/2021 Marek Dudo
07:51:59 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 7/2021 Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony