ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2012-06-19
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia zmian w realizacji zadania wybranego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Krajoznawstwo i turystyka, pn. „Przewodnik - Aktywnie wśród mazurskiej przyrody po Ziemi Szczycieńskiej reedycja”
Nr aktu prawnego
47/XIII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2012-06-12
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie, Regulaminu Komisji Konkursowej i określenia jej składu.
Nr aktu prawnego
46/XII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2012-05-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu garażu z Przychodną Lekarską „MEDICO” Bączek, Kaźmierczak Spółka Jawna
Nr aktu prawnego
45/XI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2012-05-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna, Oddział Olsztyn ul. Tuwima 6
Nr aktu prawnego
44/XI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2012-05-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmian w całkowitych kosztach realizacji zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 2. Krajoznawstwo i turystyka
Nr aktu prawnego
43/XI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2012-05-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie wsparcia zadania publicznego pn. „Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Szczycieńskiego.
Nr aktu prawnego
42/XI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2012-05-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczytnie na rok szkolny 2012/2013, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
41/XI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2012-05-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szczytnie na rok szkolny 2012/2013, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
40/XI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2012-05-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2012/2013, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
39/XI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2012-05-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie na rok szkolny 2012/2013, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
38/XI/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji