ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie oraz Filii w Piasutnie na rok 2018.
Nr aktu prawnego
7/I/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia kalendarzy imprez kulturalnych, promocyjnych, imprez stałych i zadań własnych Wydziału Promocji i Współpracy, Wydziały Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego W szczytnie oraz Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
6/I/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie na rok szkolny 2017/2018, dla którego Powiat Szczycieński jest Organem Prowadzącym.
Nr aktu prawnego
5/I/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu szczycieńskiego do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.
Nr aktu prawnego
4/I/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu szczycieńskiego do zaciągania w 2018 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.
Nr aktu prawnego
3/I/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych.
Nr aktu prawnego
2/I/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2018-01-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań.
Nr aktu prawnego
1/I/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora Domu dla Dzieci w Pasymiu.
Nr aktu prawnego
51/XIV/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2012-06-19
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Szczytnie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XV/134/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
49/XIII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2012-06-19
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnia Pani Ewy Argalskiej na stanowisko Dyrektora Domu dla Dzieci w Pasymiu.
Nr aktu prawnego
48/XIII/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji