ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVIII/265/2022 w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr XXXVI/250/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Czerwona Pigułka dotyczącego nieprawidłowości w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/265/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVIII/264/2022 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Nr aktu prawnego
XXXVIII/264/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVIII/263/2022 w sprawie nieuwzględnienia petycji
Nr aktu prawnego
XXXVIII/263/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVIII/262/2022 w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/262/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVIII/261/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/261/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVIII/260/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/260/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/259/2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVII/259/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/258/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczycieńskiego za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVII/258/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/257/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXVII/257/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVII/256/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie za 2021 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXXVII/256/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji