ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVI/251/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/220/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2022
Nr aktu prawnego
XXXVI/251/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr Nr XXXVI/250/2022 w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Czerwona Pigułka dotyczącego nieprawidłowości w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXVI/250/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVI/249/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań Przewodniczącego Rady Powiatu w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXXVI/249/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVI/248/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVI/248/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXVI/247/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XXXVI/247/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXV/246/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Szczycieńskiego w roku 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/246/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXV/245/2022 w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/245/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXV/244/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/240/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 08 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/244/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXV/243/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/243/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXV/242/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XXXV/242/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji