ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie na 2012 rok
Nr aktu prawnego
17/IV/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie na 2012 rok
Nr aktu prawnego
16/IV/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie Filia w Piasutnie
Nr aktu prawnego
15/IV/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie
Nr aktu prawnego
14/IV/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Fundacji „VERITAS” Polska w Sąpłatach
Nr aktu prawnego
13/IV/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2012-02-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych.
Nr aktu prawnego
12/III/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2012-02-29
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
11/III/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2012-02-02
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 2. Krajoznawstwo i turystyka; 3. Edukacyjna opieka wychowawcza; 4. Uzupełnienie wkładu własnego organizacji wymaganego przy realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych); oraz powołania komisji konkursowych do oceny wniosków na realizację tych zadań.
Nr aktu prawnego
10/II/2012
Status
Zmieniony
Lp: 49
Data podjęcia
2012-02-02
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu Powiatu Szczycieńskiego.
Nr aktu prawnego
9/II/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2012-02-02
Grupa tematyczna
2012
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Lipperta 10 w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
8/II/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji