ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2011-08-11
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu dla Dzieci w Pasymiu, regulaminu komisji konkursowej i określenia jej składu.
Nr aktu prawnego
45/XVI/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2011-08-11
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia do powiatowego zasobu nieruchomości działki stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
Nr aktu prawnego
44/XVI/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2011-07-28
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatrudnienia Pani Jolanty Dunaj na stanowisko Dyrektora Pomocy Społecznej w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
43/XV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2011-07-28
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu dla Dzieci w Pasymiu.
Nr aktu prawnego
42/XV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2011-07-28
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Panią Jolantą Dunaj.
Nr aktu prawnego
41/XV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2011-07-19
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Mirosławie Fiebig stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
40/XIV/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu szczycieńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.
Nr aktu prawnego
34/XIII/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2011-06-30
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/5/2000 z dnia 29 marca 2000 rok w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych.
Nr aktu prawnego
33/XIII/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2011-06-20
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu garażu.
Nr aktu prawnego
32/XII/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2011-06-20
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na użytkowe stosowanie symboli Powiatu Szczycieńskiego.
Nr aktu prawnego
31/XII/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji