ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2011-09-22
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
60/XX/2011
Status
Zmieniony
Lp: 82
Data podjęcia
2011-09-22
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
59/XX/2011
Status
Zmieniony
Lp: 83
Data podjęcia
2011-09-22
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Fundacji „VERITAS” Polska w Sąpłatach.
Nr aktu prawnego
58/XX/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2011-09-22
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy przy Fundacji „VERITAS” Polska w Sąpłatach.
Nr aktu prawnego
57/XX/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2011-09-22
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
56/XX/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2011-09-22
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie desygnowania kandydata na członka Rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Nr aktu prawnego
55/XX/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2011-09-15
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulicy kategorii drogi powiatowej.
Nr aktu prawnego
54/XIX/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2011-09-15
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drógi kategorii drogi powiatowej.
Nr aktu prawnego
53/XIX/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2011-09-15
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.
Nr aktu prawnego
52/XIX/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2011-08-31
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie za pierwsze półrocze 2011 roku.
Nr aktu prawnego
51/XVIII/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji