ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/356/2024 zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”.
Nr aktu prawnego
L/356/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/355/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/338/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2024
Nr aktu prawnego
L/355/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/354/2024 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
L/354/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/353/2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2024 rok
Nr aktu prawnego
L/353/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/352/2024 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Szczytnie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
L/352/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/351/2024 w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
L/351/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/350/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2023 roku
Nr aktu prawnego
L/350/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/349/2024 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
Nr aktu prawnego
L/349/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/348/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034.
Nr aktu prawnego
L/348/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/347/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Szczycieńskiemu realizacji zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, na rzecz mieszkańców Powiatu Przasnyskiego w zakresie interwencji kryzysowej, polegającego na udzieleniu w uzasadnionych sytuacjach schronienia dla osób będących w kryzysie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XLIX/347/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji