ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIII/307/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim dotyczącego przejęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/307/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIII/306/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Szczycieńskiemu realizacji zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, na rzecz mieszkańców Powiatu Przasnyskiego w zakresie interwencji kryzysowej, polegającego na udzieleniu w uzasadnionych sytuacjach schronienia dla osób będących w kryzysie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XLIII/306/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIII/305/2023 w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/305/2023
Status
Zmieniony
Lp: 44
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIII/304/2023 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/304/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIII/303/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.
Nr aktu prawnego
XLIII/303/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLII/302/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Nr aktu prawnego
XLII/302/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLII/301/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z  działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/301/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLII/300/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozogi z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XLII/300/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLII/299/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XLII/299/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLII/298/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XLII/298/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji