ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Szczycieński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XXVI/188/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszania pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury
Nr aktu prawnego
XXVI/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie za 2020 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XXVI/186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Szczycieńskim na lata 2021-2023”
Nr aktu prawnego
XXVI/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Szczycieńskim na lata 2021-2026
Nr aktu prawnego
XXVI/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu szpitala na płatny parking
Nr aktu prawnego
XXVI/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXVI/181/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV/180/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji