ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-07-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034
Nr aktu prawnego
XVIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie jako partnera projektu "Silne Więzi" z Fundacją Animowania Rozwoju i Aktywności w Olsztynie - partnerem wiodącym projektu
Nr aktu prawnego
XVII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVII/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczycieńskiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVII/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XVII/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Szczytno prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego za założeniu i prowadzeniu Sportowej Szkoły Podstawowej w Szczytnie.
Nr aktu prawnego
XVII/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XVII/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Szczytno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XVII/123/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji