ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIV/239/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XXXIV/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/238/2022 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Szczytnie na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/237/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/236/2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/235/2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Szczycieński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XXXIII/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/234/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świętajno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/233/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytno z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP mających siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/232/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rozogi z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/231/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXXIII/230/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pasym z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP mającej siedzibę na terenie gminy
Nr aktu prawnego
XXXIII/230/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji