ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLV/317/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.
Nr aktu prawnego
XLV/317/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/316/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/316/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/315/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczycieńskiego za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/315/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/314/2023 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIV/314/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/313/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie za 2022 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XLIV/313/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/312/2023 w sprawie pozbawienie drogi nr 1470N kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
XLIV/312/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/311/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Szczycieńskiego w roku 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/311/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/310/2023 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Powiatu Szczycieńskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027
Nr aktu prawnego
XLIV/310/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/309/2023 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/309/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/308/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.
Nr aktu prawnego
XLIV/308/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji