ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVII/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034
Nr aktu prawnego
XVII/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVI/120/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2020-2034.
Nr aktu prawnego
XVI/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020
Nr aktu prawnego
XV/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XV/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Szczycieńskiego w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/113/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji