ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XXVIII/199/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/198/2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Szczycieński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XXVIII/198/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XXVIII/197/2021 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/197/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXVIII/196/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/195/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034.
Nr aktu prawnego
XXVII/194/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczycieńskiego za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVI/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXVI/191/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2018-2019 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Szczycieńskiego na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021”.
Nr aktu prawnego
XXVI/190/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji