Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Szczegóły informacji

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Informacja ogłoszona dnia 2008-04-10 12:09:54 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe, ul. Sienkiewicza 1. 12-100 Szczytno


Arkadiusz Myślak - Naczelnik Wydziału, pok. A 6, tel. 89 624 70 25
Marzena Kobus - Inspektor, pok. A 5, tel. 89 624 70 30
e-mail:


Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych nadzoruje bezpośrednio Starosta.

Do podstawowych zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych należy:

1) w zakresie obronności i obrony cywilnej:

1. wykonywanie i aktualizacja dokumentów (planów) wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz z polityki państwa i województwa w zakresie obrony,
2. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji obronnej starostwa na okres pokoju oraz zagrożenia państwa i wojny,
3. prowadzenie dokumentacji "stałego dyżuru",
4. organizowanie akcji kurierskiej,
5. opracowywanie planu działalności organizacyjno – szkoleniowej na dany rok w zakresie szkolenia obronnego i obrony cywilnej starostwa,
6. prowadzenie szkoleń pracowników starostwa w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej oraz organizacji akcji kurierskiej,
7. planowanie i składanie wniosków do właściwych organów samorządu terytorialnego na świadczenia osobiste i rzeczowe dla potrzeb starostwa, zabezpieczenia kwalifikacji wojskowej oraz zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwijania Sił Zbrojnych państwa,
8. wykonywanie spraw związanych z reklamowaniem osób zatrudnionych w starostwie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
9. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
10. współpraca z organami administracji wojskowej,
11. opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dla potrzeb wojewody warmińsko-mazurskiego i starosty w zakresie nałożonych zadań obronnych i obrony cywilnej,
12. przygotowanie stanowiska kierowania w celu zapewnienia sprawnego osiągania gotowości obronnej starostwa i obiegu informacji,
13. organizacja systemu powiadamiania pracowników starostwa w okresie osiągania gotowości obronnej,
14. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i wytycznych starosty z zakresu obronności i obrony cywilnej,
15. realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej,
16. opracowywanie powiatowego planu obrony cywilnej,
17. organizowanie i prowadzenie ćwiczeń ludności z zakresu obrony cywilnej,
18. współpraca z Wydziałem Finansowo-Budzetowym w zakresie planowania środków na cele obronne,
19. wykonywanie czynności kancelaryjnych, z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu z informacjami niejawnymi o klauzuli zastrzeżone i poufne,
20. współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej,
21. ewidencjonowanie upoważnień pracowników (osób) mających dostęp do informacji niejawnych,
22. przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów niejawnych o klauzuli zastrzeżone i poufne,

2) w zakresie zarządzania kryzysowego:

1. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze,
2. organizacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego celem monitorowania, alarmowania ludności, koordynowania działań ratowniczych i porządkowo–ochronnych zmierzających do likwidacji zagrożenia oraz minimalizacji skutków klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń noszących znamiona kryzysu,
3. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz udział w jego pracy,
4. współudział w organizacji zaplecza techniczno-informacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
5. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w wyniku klęski żywiołowej,
6. nałożenie, w przypadku klęski żywiołowej, na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo Państwa,
7. bieżąca analiza działań oraz przygotowywanie planów i projektów przedsięwzięć związanych z kierowaniem systemem ratowniczo-gaśniczym powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Rafalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Myślak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 12:09:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 12:09:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-17 10:33:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13103 raz(y)