ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Promocji i Współpracy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy sprawuje - Rafał Kiersikowski
Tel. 89 624 70 38, pokój A03.
 
Do zadań Wydziału Promocji i Współpracy należy:
 
 1. organizacja działań związanych z promocją walorów i możliwości rozwojowych powiatu w kraju i za granicą, przy uwzględnieniu zasobów dziedzictwa kulturowego, walorów turystycznych oraz możliwości gospodarczych,
 2. gromadzenie informacji o powiecie i przygotowywanie materiałów promujących Powiat Szczycieński,
 3. obsługa zadań związanych z patronatem Starosty i organów powiatu,
 4. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 5. organizacja, koordynacja zadań i akcji promocyjnych, periodycznych i konkursów,
 6. organizacja imprez, uroczystości z udziałem powiatu oraz przygotowywanie relacji z tych imprez,
 7. wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem herbu i symboli powiatu,
 8. występowanie o przyznanie stypendium powiatu,
 9. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, zlecaniem i wydawaniem materiałów promocyjnych powiatu,
 10. przygotowywanie informacji oraz aktualizacja danych do publikacji na stronach internetowy powiatu w tym BIP.
 11. koordynacja zadań współpracy Powiatu Szczycieńskiego z innymi instytucjami  w tym z  samorządami partnerskimi w kraju i za granicą,
 12. nawiązywanie kontaktów i określenie zakresu współpracy powiatu i jednostek organizacyjnych w zakresie współpracy krajowej i zagranicznej,
 13. przygotowywanie projektów umów o współpracy zagranicznej,
 14. planowanie i organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych przedstawicieli powiatu w ramach  prowadzonej współpracy partnerskiej,
 15. koordynowanie programów działania Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
 16. organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
 17. współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych,
 18. opracowywanie, monitoring i sprawozdawczość z Rocznego oraz Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Szczycieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi,
 19. obsługa zadań własnych powiatu zleconych lub powierzonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Stefan Januszczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stefan Januszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-25 09:05:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-25 09:05:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-17 10:36:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5726 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »