ˆ

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej sprawuje Ewa Maria Nasiadko.

Telefon ogólny do Wydziału: 89 624 70 35,
Tel. do Naczelnika 89 624 70 34, pokój A 206.

Pozostali pracownicy:
Agnieszka Pichal, pok. A 205
Joanna Szefler, pok. A 205
Anna Bacławska, pok. A 205

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej nadzoruje bezpośrednio Sekretarz .

Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej należy:

1) w zakresie edukacji:

1. badanie potrzeb oświatowych na obszarze powiatu oraz przygotowywanie projektów ich realizacji, w tym podejmowanie i koordynowanie przedsięwzięć w przedmiocie zakładania:
a) szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych,
b) szkół ponadgimnazjalnych, w tym także jednostek z oddziałami integracyjnymi,
c) szkół artystycznych,
d) szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
e) placówek oświatowo-wychowawczych,
f) placówek pracy pozaszkolnej, w tym ognisk artystycznych oraz placówek kształcenia ustawicznego umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku,
g) poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych udzielających dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
h) placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz innych działających stosownie do potrzeb w zakresie pomocy i opieki nad dziećmi i młodzieżą,
2. przygotowywanie projektów sieci publicznych szkół i placówek,
3. organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych,
4. prowadzenie nadzoru nad działalnością szkół i placówek publicznych,
5. prowadzenie w swoim zakresie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz ich dotowanie, nadawanie szkołom niepublicznych uprawnień publicznych.

2) w zakresie kultury:

1. podejmowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie zakładania powiatowych instytucji kultury,
2. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem własnych instytucji kultury i wspieranie działań jednostek kultury na terenie powiatu,
3. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub napisów,
4. określanie, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, warunków działalności budowlanej na jego terenie lub zarządzenie usunięcia, uporządkowania albo przebudowy poszczególnych budynków lub wydawania innych stosownych zarządzeń,
5. wnioskowanie o przejęcie na własność państwa zabytku nieruchomego,
6. wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w razie zaistnienia uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub wywiezienia bez zezwolenia za granicę bądź tez zapewnienia mu należytych warunków konserwacji,

3) w zakresie sportu:

1. sprawowanie nadzoru nad własną bazą sportowo-rekreacyjną, położoną na terenie powiatu,
2. podejmowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie zakładania powiatowych instytucji kultury fizycznej i turystyki oraz sprawowanie nad ich działalnością nadzoru wynikającego z ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 137, poz. 639 z późn.zm.).
 
Procedury załatwiania spraw

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Rafalski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Stefan Januszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 11:24:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 11:24:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-04 11:00:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »