ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1301
Data podjęcia
2007-09-13
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok
Nr aktu prawnego
VIII/60/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1302
Data podjęcia
2007-08-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok
Nr aktu prawnego
VII/59/2007
Status
Zmieniony
Lp: 1303
Data podjęcia
2007-08-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Panią Lucyną Kobylińską
Nr aktu prawnego
VII/58/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1304
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego ograniczeniu szpitalom powiatowym możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 20013
Nr aktu prawnego
VI/57/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1305
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko - Mazurskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
Nr aktu prawnego
VI/56/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1306
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłat za usuwanie z dróg i parkowanie pojazdów na parkingu wyznaczonym przez Starostę Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
VI/55/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1307
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół, placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Szczycieński
Nr aktu prawnego
VI/54/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1308
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 261/XXVIII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczytnie
Nr aktu prawnego
VI/53/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1309
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia ponadlokalnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Piasutnie
Nr aktu prawnego
VI/52/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1310
Data podjęcia
2007-06-26
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
VI/51/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji