ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1331
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
Nr aktu prawnego
IV/30/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1332
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia zasadności skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie
Nr aktu prawnego
IV/29/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1333
Data podjęcia
2007-02-27
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szczycieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007
Nr aktu prawnego
IV/28/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1334
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
IV/27/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1335
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przekazania zadania z zakresu właściwości Powiatu Szczycieńskiego do prowadzenia Gminie Rozogi jako zadania własnego
Nr aktu prawnego
IV/26/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1336
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
IV/25/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1337
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie oddelegowania radnych do pracy w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie
Nr aktu prawnego
IV/24/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1338
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2006 rok
Nr aktu prawnego
IV/23/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1339
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczytnie za 2006 rok
Nr aktu prawnego
IV/22/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1340
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu na 2007 rok
Nr aktu prawnego
IV/21/2007
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji