ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1281
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XII/80/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1282
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XII/79/2008
Status
Zmieniony
Lp: 1283
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie za 2007 r.
Nr aktu prawnego
XII/78/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1284
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Nr aktu prawnego
XII/77/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1285
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Szczytnie za 2007 rok
Nr aktu prawnego
XII/76/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1286
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XII/75/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1287
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XII/74/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1288
Data podjęcia
2008-03-18
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XII/73/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 1289
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Szczycieńskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008
Nr aktu prawnego
XI/72/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1290
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie budżetu powiatu na rok 2008
Nr aktu prawnego
XI/71/2007
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji