ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1291
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół, placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Szczycieński
Nr aktu prawnego
XI/70/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1292
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
Nr aktu prawnego
XI/69/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1293
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
Nr aktu prawnego
XI/68/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1294
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok
Nr aktu prawnego
XI/67/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1295
Data podjęcia
2007-12-11
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok
Nr aktu prawnego
X/66/2007
Status
Zmieniony
Lp: 1296
Data podjęcia
2007-12-11
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
Nr aktu prawnego
X/65/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1297
Data podjęcia
2007-10-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Nr aktu prawnego
IX/64/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1298
Data podjęcia
2007-10-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
IX/63/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1299
Data podjęcia
2007-10-29
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2007 rok
Nr aktu prawnego
IX/62/2007
Status
Zmieniony
Lp: 1300
Data podjęcia
2007-09-13
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wysokości środków na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
Nr aktu prawnego
VIII/61/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji