ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1311
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie
Nr aktu prawnego
V/46/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1312
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
V/45/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1313
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie desygnowania przedstawiciela do reprezentowania powiatu szczycieńskiego w stowarzyszeniu "Związek Kurpiów"
Nr aktu prawnego
V/44/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1314
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłat za usuwanie z dróg i parkowanie pojazdów na parkingu wyznaczonym przez Starostę Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
V/43/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1315
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczytnie
Nr aktu prawnego
V/42/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1316
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Nr aktu prawnego
V/41/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1317
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół, placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Szczycieński
Nr aktu prawnego
V/40/2007
Status
Zmieniony
Lp: 1318
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Technikum Uzupełniającego
Nr aktu prawnego
V/39/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1319
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz sieci poradnictwa specjalistycznego w Powiecie Szczycieńskim na lata 2007-2015"
Nr aktu prawnego
V/38/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 1320
Data podjęcia
2007-04-25
Grupa tematyczna
2007
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia ponadlokalnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Piasutnie
Nr aktu prawnego
V/37/2007
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji