ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:06:26 Edycja elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu i dzierżawy - udz.1/3 w dz. 255, obr. Trelkowo, gm. Szczytno
(widoczna od 2022-11-17 00:00:00)
Marek Dudo
11:06:12 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu i dzierżawy - dz. nr 131/4, 131/6, udz. 0,53 w dz. 131/7 w obr. Trelkowo, gm. Szczytno Marek Dudo
11:06:12 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do najmu i dzierżawy - udz.1/3 w dz. 255, obr. Trelkowo, gm. Szczytno Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2022-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:06:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023" - Projekt - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Marek Dudo
09:06:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularz zgłaszania uwag do projektu - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Marek Dudo
09:04:41 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2022-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:42 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik 01.D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH - Nazwa elementu do którego przynależy: Dotyczy zadania pn. Marek Dudo
14:53:42 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dotyczy zadania pn.: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Marek Dudo
14:53:39 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - załącznik 02.D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW - Nazwa elementu do którego przynależy: Dotyczy zadania pn. Marek Dudo
14:53:39 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dotyczy zadania pn.: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony