ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:58 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: likwidację rowu przydrożnego przy DK nr 57 strona prawa od km 83+840 do km 84+101 (ul. Wielbarska w Szczytnie) na działce nr 300, położonej w obrębie geodezyjnym 5 miasta Szczytno i wykonanie urządzenia wodnego obejmującego rozbudowę przepustu DN 600 w ciągu rowu drogowego DK nr 57 strona lewa pod skrzyżowania z ul. Przemysłową w Szczytnie na działce nr 300 położonej w obrębie geodezyjnym 5 miasta Szczytno , powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie. Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-12-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:12 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja stowarzyszeń Marek Dudo
13:55:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja stowarzyszeń Marek Dudo
11:10:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XXIX/204/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zmiany budżetu powiatu 2021 Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-12-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:04:31 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Marek Dudo
14:13:43 Upublicznienie elementu informacja Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczytnie Marek Dudo
14:04:44 Edycja elementu Interpelacje Dotyczy: Remontu chodnika w miejscowości Jeleniowo, gm. Dźwierzuty Marek Dudo
14:04:21 Upublicznienie elementu Interpelacje - załączniki Odpowiedź na interpelację - Nazwa elementu do którego przynależy: Dotyczy Marek Dudo
07:32:51 Edycja elementu informacja Zaproszenia i Protokoły na lata 2018-2023 Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-12-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:06:09 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony