ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:18:31 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku 2020-2021 Marek Dudo
12:17:16 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia 2020-2021 Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2022-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:22:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół z konsultacji społecznych - Nazwa elementu do którego przynależy: Strategie, raporty, opracowania Marek Dudo
14:22:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Strategia Południowe Mazury - Nazwa elementu do którego przynależy: Strategie, raporty, opracowania Marek Dudo
14:22:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko dot. tej strategii, - Nazwa elementu do którego przynależy: Strategie, raporty, opracowania Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-12-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:27 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku Robert Rafalski
13:09:58 Upublicznienie elementu informacja Budżet 2022 Marek Dudo
13:08:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XXXI/210/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zmiany budżetu powiatu 2021 Marek Dudo
13:01:51 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-12-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:03:22 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji