ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:55:40 Edycja elementu informacja Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia Marek Dudo
12:07:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja stowarzyszeń Marek Dudo
12:07:03 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja stowarzyszeń Marek Dudo
09:53:35 Edycja elementu informacja Nazwa zadania: Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej pralni przy ZOZ w Szczytnie - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - powtórzone Marek Dudo
09:53:10 Upublicznienie elementu informacja Nazwa zadania: Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej pralni przy ZOZ w Szczytnie - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - powtórzone Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-12-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:50:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szczytnie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt budżetu powiatu na rok 2022 Marek Dudo
13:50:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Zarządu Powiatu w Szczytnie na 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt budżetu powiatu na rok 2022 Marek Dudo
13:50:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szczytnie projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt budżetu powiatu na rok 2022 Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-12-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:51 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. prowadzenie rurociągu wodociągowego przez rzekę Struga Przeździecka, na działce nr 53, położonej w obrębie geodezyjnym Przeździęk Mały, gmina Wielbark, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie. Marek Dudo
14:40:04 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia połaci dachowych budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Rozogach, do istniejącego stawu (dawniej zbiornik przeciwpożarowy), położonego na na działce nr 219, obręb geodezyjny Rozogi, gmina Rozogi, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie, za pomocą planowanego do wykonania systemu kanalizacji deszczowej. Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony