ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:41:58 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia - 2022 r. Marek Dudo
13:41:15 Deaktywacja elementu załącznik do informacji I.45.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o dokonaniu zgłoszenia - 2022 r. Marek Dudo
13:40:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji I.45.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o dokonaniu zgłoszenia - 2022 r. Marek Dudo
11:22:31 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja stowarzyszeń Robert Rafalski
11:22:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych - Nazwa elementu do którego przynależy: Ewidencja stowarzyszeń Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2022-05-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:36:55 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki nr 240/-3 i 240/5, obręb Biały Grunt, gmina Świętajno
(widoczna od 2022-05-13 00:00:00)
Marek Dudo
14:36:55 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, działka nr 67/3, obręb Lipowiec, gmina Szczytno
(widoczna od 2022-05-13 00:00:00)
Marek Dudo
14:36:55 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, dz. nr 7, 157/1, 185/13 obręb Miętkie, gmina Dźwierzuty
(widoczna od 2022-05-13 00:00:00)
Marek Dudo
14:36:55 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, działka nr 19/1, obręb Małdaniec, gmina Szczytno
(widoczna od 2022-05-13 00:00:00)
Marek Dudo
14:26:10 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z istniejących ujęć w miejscowości Wawrochy, gmina Szczytno, odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach do cieku Struga Lejkowska w km 28+460. Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony