ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:24:44 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku Marek Dudo
13:15:58 Edycja elementu informacja 2021 rok Marek Dudo
10:24:42 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Marek Dudo
10:22:57 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XXIX/203/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22.11.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2021-2034 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zmiany budżetu powiatu 2021 Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:23:32 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie Marek Dudo
10:33:57 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:10:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Konsultacje społeczne - Nazwa elementu do którego przynależy: Strategie, raporty, opracowania Marek Dudo
14:54:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień Marek Dudo
14:42:50 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony