ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:59:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2021-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:56:25 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Marek Dudo
11:29:54 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: wykonanie przepustów pod koroną drogi, przepustów pod zjazdami oraz rowów drogowych otwartych, między innymi na działkach nr 1170, 1171, 1172, 1168/1 i 116, położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowy, w gminie Rozogi, w powiecie szczycieńskim w związku z realizacją inwestycji pn. “Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2585W od drogi nr 53-Wolkowe, od km 0+000,00 km do km 2+431,00”, Marek Dudo
10:08:16 Edycja elementu informacja Sprawozdania finansowe - 2021 r. Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:37:40 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/odszukania/wznowienia/stabilizacji punktów granicznych działek nr 277/1 położonych w obrębie 6 miasta Szczytno z działkami sąsiednimi Marek Dudo
12:35:27 Edycja elementu informacja Informacja o dokonaniu zgłoszenia Marek Dudo
12:34:01 Edycja elementu informacja Informacja o wniesieniu sprzeciwu lub jego braku Marek Dudo

Zmiany z dnia: 2021-11-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:06:38 Upublicznienie elementu dokument Wniosek do Starosty o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy Marek Dudo
15:06:38 Upublicznienie elementu dokument Wniosek do Starosty o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy Marek Dudo
15:05:04 Deaktywacja elementu dokument Wniosek do Starosty o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwlok - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenie na przywóz zwłok z zagranicy Marek Dudo

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony