ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2010 roku, w szkołach prowadzonych przez Powiat Szczycieński.
Nr aktu prawnego
1/I/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie podjęcia czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia i gwarancji na rzecz zawarcia umowy na zaciągnięcie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
Nr aktu prawnego
6/III/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym boksu garażowego.
Nr aktu prawnego
5/III/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym boksu garażowego.
Nr aktu prawnego
4/III/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym boksu garażowego.
Nr aktu prawnego
3/III/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym boksu garażowego.
Nr aktu prawnego
2/III/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu garażu z Panią Alicją Tarasewicz.
Nr aktu prawnego
1/III/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2010-11-12
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2011 - 2014
Nr aktu prawnego
XVIII/62/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2010-11-12
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie przedłożenia projektu budżetu powiatu na rok 2011
Nr aktu prawnego
XVIII/61/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2010-11-02
Grupa tematyczna
2010
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
XVII/60/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji