ˆ

Uchwały Zarządu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2011-06-14
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie, regulaminu komisji konkursowej i określenia jej składu.
Nr aktu prawnego
30/XI/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2011-06-02
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie Panu Mariuszowi Pardo.
Nr aktu prawnego
29/X/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2011-05-31
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie Panem Henrykiem Wilgą.
Nr aktu prawnego
28/IX/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2011-05-25
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu garażu z Przychodnią Lekarską „MEDICO” Spółka Jawna.
Nr aktu prawnego
27/VIII/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2011-05-25
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szczytnie na rok szkolny 2011/2012, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
26/VIII/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2011-05-25
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczytnie na rok szkolny 2011/2012, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
25/VIII/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2011-05-25
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2011/2012, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
24/VIII/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2011-05-25
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie na rok szkolny 2011/2012, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
23/VIII/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2011-05-25
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia projektu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie na rok szkolny 2011/2012, dla którego Powiat Szczycieński jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
22/VIII/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2011-05-25
Grupa tematyczna
2011
Tytuł aktu
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za rok 2010.
Nr aktu prawnego
21/VIII/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji