Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLV/320/2023 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Szczycieński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XLV/320/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLV/319/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Szczytno na dofinansowanie zadania bieżącego w ramach cyklu imprez promocyjno - kulturalnych „Letnie Granie – Szczytno 2023”.
Nr aktu prawnego
XLV/319/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLV/318/2023 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLV/318/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-07-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLV/317/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.
Nr aktu prawnego
XLV/317/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/316/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Szczytnie za rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/316/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/315/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Szczycieńskiego za rok 2022 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIV/315/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/314/2023 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIV/314/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/313/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie za 2022 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Nr aktu prawnego
XLIV/313/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/312/2023 w sprawie pozbawienie drogi nr 1470N kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
XLIV/312/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIV/311/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Szczycieńskiego w roku 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/311/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji