ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/350/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2023 roku
Nr aktu prawnego
L/350/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/349/2024 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2024
Nr aktu prawnego
L/349/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr L/348/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034.
Nr aktu prawnego
L/348/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/347/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Szczycieńskiemu realizacji zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, na rzecz mieszkańców Powiatu Przasnyskiego w zakresie interwencji kryzysowej, polegającego na udzieleniu w uzasadnionych sytuacjach schronienia dla osób będących w kryzysie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie
Nr aktu prawnego
XLIX/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/346/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obsza-rze Powiatu Szczycieńskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wyko-nania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XLIX/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/345/2023 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie Powiatu Szczycieńskiego
Nr aktu prawnego
XLIX/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/344/2023 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024
Nr aktu prawnego
XLIX/344/2023
Status
Zmieniony
Lp: 28
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/343/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2024-2034
Nr aktu prawnego
XLIX/343/2023
Status
Zmieniony
Lp: 29
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/342/2023 w sprawie wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
Nr aktu prawnego
XLIX/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLIX/341/2023 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIX/341/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji