ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie wtórnika prawa jazdy (w przypadku utraty lub zniszczenia) Drukuj informacjęSprawa: Wydanie wtórnika prawa jazdy (w przypadku utraty lub zniszczenia)

Szczegóły informacji

Wydanie wtórnika prawa jazdy (w przypadku utraty lub zniszczenia)

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-07-13 11:09:43

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

inspektor Iwona Gut, młodszy referent Agnieszka Lemaniewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg pokój nr 205

Telefon kontaktowy

(89) 624 70 16

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Wnioski o wydanie prawa jazdy w pokoju nr 205

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg pokój nr 205

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o wydanie wtórnika (dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego lub do pobrania na dole strony),
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  • Pisemne oświadczenie o utracie dokumentu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,lub zwrot zniszczonego dokumentu w przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika w związku ze zniszczeniem w stopniu powodującym nieczytelność, 
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
  • Dokument tożsamości (do wglądu). 

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

Opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna) 
Opłatę można wnieść na odpowiedni rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym).
Nr rachunku 87 8838 0005 2001 0000 0589 0003. 
Potwierdzenie wniesienia ww. opłaty należy załączyć do wniosku. 

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi

W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie. 
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie. 
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Podstawa prawna

  • Art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Gut
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogumił Żugaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-13 11:09:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Rafalski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-13 11:09:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Dudo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-28 11:53:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony