ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowęDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Szczegóły informacji

Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2008-04-10 12:35:16

Termin załatwienia

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Miejsce załatwienia

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Starostwa (pokój 214, II piętro).

Miejsce odbioru

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie o rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych, określające rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia

2. Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3. W zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

4. Do zgłoszenia budowy dotyczącego:

- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w pkt 4 lit. a, powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

5. Do zgłoszenia budowy dotyczącego budowy obiektu małej architektury w miejscu publicznym należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Czas realizacji

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Opłaty

-

Tryb odwoławczy

Od decyzji (sprzeciwu) przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Szczycieńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Redaktor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Żyłka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-04-10 12:34:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Dudo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-04-10 12:35:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Rafalski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 11:24:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23980 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony