Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/286/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2023
Nr aktu prawnego
XLI/286/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/285/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze Powiatu Szczycieńskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Nr aktu prawnego
XLI/285/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/284/2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Szczycieński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XLI/284/2022
Status
Nieobowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/283/2022 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLI/283/2022
Status
Zmieniony
Lp: 105
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/282/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2023-2034.
Nr aktu prawnego
XLI/282/2022
Status
Uchylony
Lp: 106
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/281/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/245/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLI/281/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/280/2022 w sprawie wydatków budżetu powiatu szczycieńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
Nr aktu prawnego
XLI/280/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI//279/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLI/279/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/278/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034.
Nr aktu prawnego
XLI/278/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu w Szczytnie nr XLI/277/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/270/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 05 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XLI/277/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji