ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2010-04-29
Data rozstrzygnięcia
2010-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku byłej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie na budynek administracyjno-biurowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Szczytnie, ul. Kościuszki 14
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 36.5 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2010-03-18
Data rozstrzygnięcia
2010-04-14
Tytuł zamówienia publicznego
Remont – modernizacja wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego w Starostwie Powiatowym w Szczytnie, przy ul. Sienkiewicza 1
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 44 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2010-02-23
Data rozstrzygnięcia
2010-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych wyszczególnionych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze (DOC, 32.5 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2009-12-10
Data rozstrzygnięcia
2009-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty na ubezpieczenie mienia (DOC, 34.5 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2009-12-03
Data rozstrzygnięcia
2009-12-14
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów 19 osobowych + 1 (łącznie z kierowcą) przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dla 1 wózka inwalidzkiego i 1 szt. fabrycznie nowego pojazdu 8 osobowego + 1 ( łącznie z kierowcą) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dla 1 wózka inwalidzkiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • nformacja o wyborze oferty (DOC, 56 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2009-12-02
Data rozstrzygnięcia
2009-12-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty dostawa tablic rejestracyjnych (DOC, 33 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2009-08-12
Data rozstrzygnięcia
2009-09-07
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie, ul. Lanca 10
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 32.5 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2009-06-22
Data rozstrzygnięcia
2009-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty obejmujące rozbiórkę płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie ich do transportu, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i posesji położonych na terenie Gminy Wielbark, Powiat Szczycieński
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (DOC, 44 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2009-05-26
Data rozstrzygnięcia
2009-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 41.5 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2009-05-26
Data rozstrzygnięcia
2009-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą zadania inwestycyjnego pn: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty (DOC, 36.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji