ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 538678-N-2020 z dnia 11.05.2020 (PDF, 173 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 492.1 MiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ wraz z załącznikami 20.05.2020 (ZIP, 5.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.05.2020 (PDF, 122.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 506.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 787.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.5 KiB)
 • Załaczniki do zamówienia (ZIP, 2.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi (PDF, 648.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 505 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówienu (PDF, 197.9 KiB)
 • SIWZ wraz z zalacznikami (ZIP, 315.5 MiB)
 • odpowiedzi na pytania 01.03.2019 r. (PDF, 448.4 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi z dn. 01.03.2019_SSTWiOR_przepusty (PDF, 137.2 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 ustawy PZP (PDF, 334.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 685.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.7 KiB)
 • Załączniki do Zamówienia (ZIP, 310.3 MiB)
 • Informacja dla Uczestników (PDF, 82.1 KiB)
 • SIWZ_25.10.2018 (PDF, 285.2 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 212.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 636.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie placu przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 164.1 KiB)
 • Zalaczniki do Ogloszenia 16.08.2018 (ZIP, 50 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 205.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 219.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie placu przed Zespołem Szkół Nr 2 w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 152.4 KiB)
 • Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 49.8 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 325 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 637.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2016-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2016-08-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek archiwum przy ul. Wincentego Pola 4 w Szczytnie, na działce nr 229/1 obręb 5 M. Szczytno.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (DOC, 286 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 61 KiB)
 • Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (DOC, 30 KiB)
 • Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (DOC, 29.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 35 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 33.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (DOC, 28.5 KiB)
 • Informacja z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (DOC, 31 KiB)
 • Zobowiązanie innego podmiotu (DOC, 30 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 150.5 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 32.4 MiB)
 • Unieważnienie (PDF, 594.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2016-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-26 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie w sprawie publicznego transportu drogowego.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 701.8 KiB)
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne w zakresie transportu publicznego (PDF, 974.3 KiB)
 • Ogłoszenie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (PDF, 222.1 KiB)
 • Sprostowanie ogłoszenia (PDF, 818.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 725.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 462 KiB)