ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 2022_BZP 00451655_01 (PDF, 41.2 KiB)
 • Dokumenty_zamówienia_22.11.2022 (ZIP, 280.6 KiB)
 • Informacja o kwocie (PDF, 187.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 369.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 388.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pliki ogłoszenia o zamówieniu_23.03.2022 (ZIP, 15 MiB)
 • Odpowiedzi pytania 30.03.2022 (PDF, 571.2 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 494.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 388.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 415.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-25 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Pliki ogłoszenia o zamówieniu 15.11.2021 (ZIP, 308.6 KiB)
 • Wyjaśnienia SWZ 19.11.2021.zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (PDF, 159.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 213.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty udostępniana na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Pzp. (PDF, 387.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 32.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy (PDF, 29.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.7 MiB)
 • Ogłoszenie wraz z załącznikami (ZIP, 5.3 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia (ZIP, 3.1 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 243.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 367.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 27.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Znak sprawy: Rz.272.7.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 597842-N-2020 zdn. 15.10.2020 (PDF, 173.7 KiB)
 • SIWZ z załącznikami 13.10.2020 (ZIP, 9.8 MiB)
 • Odpowiedzi do pytań do SIWZ zadane dn. 15.10.2020 (PDF, 3.3 MiB)
 • Odpowiedzi do pytań do SIWZ zadane dn. 15.10.2020 (DOCX, 25.3 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi na pytania z dn. 15.10.2020 (PDF, 3 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 21.10.2020 (PDF, 10.5 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 21.10.2020 (DOCX, 57.1 KiB)
 • Tabela nr 2 do Załącznik nr 6 do SIWZ_22.10.2020 (PDF, 119.8 KiB)
 • Tabela nr 2 do Załącznik nr 6 do SIWZ_22.10.2020 (XLSX, 37.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 618.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 12.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 66 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 725.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty, Znak sprawy: Rz.272.3.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu_10.06.2020 (PDF, 171.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 492.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ_18.06.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5_Pzp (PDF, 336.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 434.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 538678-N-2020 z dnia 11.05.2020 (PDF, 173 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 492.1 MiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ wraz z załącznikami 20.05.2020 (ZIP, 5.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.05.2020 (PDF, 122.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 506.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 787.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.1 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 824.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.5 KiB)
 • Załaczniki do zamówienia (ZIP, 2.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi (PDF, 648.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 505 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. i 29 kwietnia 2019 r. (PDF, 283.6 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szczycieński w wysokości 15.000.000 zł. (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (PDF, 806.4 KiB)
 • Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019 – 2032 (PDF, 6.9 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 16.05.2019 r. (PDF, 558.5 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 232.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do skladania ofert z dnia 22.05.2019 r. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 235 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji