ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wymiana dwóch kotłów gazowych w kotłowni przy ul. Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie z załącznikami (ZIP, 571.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 199.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 304.2 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2021-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z Projektem nasadzeń zastępczych za drzewa usunięte z terenu inwestycji pn.: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie-nasadzenia (ZIP, 9.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 218 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 238.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 16.1 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2021-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku internatu przy ul. Chrobrego 12 w Szczytnie na budynek biurowy wraz z projektem zagospodarowania terenu na potrzeby miejsc parkingowych
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (ZIP, 18.3 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dn. 29.04.2021 (DOCX, 21.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie 29.04.2021 (PDF, 298.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 05.05.2021 (DOCX, 15.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 05.05.2021 (PDF, 752.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 284.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (DOCX, 18.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 329.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 16.7 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2021-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie mapy Szlaków Rowerowych Powiatu Szczycieńskiego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (ZIP, 527.6 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań 25.03.2021 (DOCX, 67.9 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań 25.03.2021 (PDF, 83.5 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań 26.03.2021 (DOCX, 67.9 KiB)
 • Odpowiedzi do pytań 26.03.2021 (PDF, 85 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (DOCX, 48.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 106.7 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (DOCX, 47.5 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 381.5 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2021-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-30 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie mapy Szlaków Rowerowych Powiatu Szczycieńskiego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (ZIP, 516 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 89.4 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2020-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 211.3 KiB)
 • Załączniki do zaproszenia (ZIP, 491.8 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z dn. 08.07.2020 (PDF, 327 KiB)
 • Forma edytowalna załączników (ZIP, 149.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 222.5 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2020-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do złożenia oferty - Opracowanie dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 3.3 MiB)
 • Zalącznik nr 1 do Zaproszenia - Oferta (PDF, 799.8 KiB)
 • Zalącznik nr 2 do Zaproszenia - Wykaz usług (PDF, 172.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Projekt umowy (PDF, 5.5 MiB)
 • odpowiedź na pytanie_01.07.2020 (PDF, 203.9 KiB)
 • Informacja z rozeznania cenowego (PDF, 745.3 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2020-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-08 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Szacowanie wartości zamówienia
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Szacowanie wartości zamówienia (PDF, 137.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz wyceny (PDF, 163.3 KiB)
 • Zalacznik nr 1 - Formularz wyceny (DOC, 90 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2019-11-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie audytu projektu pn. „Rozwój turystyki transgranicznej w Powiecie Szczycieńskim i Gminie Miejskiej Swietłogorsk”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Cel tematyczny 3: Promocja kultury lokalnej i ochrona dziedzictwa kulturowego, Priorytet 1 Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z umową PLRU.01.01.00-28-0006/18-00.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 190 KiB)
 • Załączniki do zaproszenia (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 372.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 275.4 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2019-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do zlozenia oferty (PDF, 349.1 KiB)
 • Załączniki do Zaproszenia (ZIP, 316.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 289.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji