ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2022-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dotyczy zadania pn.: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie (PDF, 700.4 KiB)
 • Zaproszenie (DOCX, 183.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 A _Opis wymagań Zamawiającego (PDF, 379 KiB)
 • Załącznik nr 1 B_ Zgłoszenie, wizualizacja (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 C_ Przedmiar (PDF, 365.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 D_ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ZIP, 2.5 MiB)
 • Załącznik nr 2_Formularz oferty (PDF, 430.5 KiB)
 • Załącznik nr 2_Formularz oferty (DOC, 214 KiB)
 • Załącznik nr 3_Projektowane postanowienia umowy (PDF, 757.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 402.1 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2022-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Dokumenty_ Zaproszenie do złożenia oferty (ZIP, 1.7 MiB)
 • 04.11.2022_odpowiedzi na pytania_1 (PDF, 649.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 564.2 KiB)
 • 23.11.2022_Informacja o wyborze oferty (PDF, 613 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2022-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-11-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Dostawa oprogramowania systemu monitorowania usług
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Dokumenty_ Zaproszenie do złożenia oferty (ZIP, 2.5 MiB)
 • 08.11.2022_odpowiedzi na pytania (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 561.7 KiB)
 • 23.11.2022_Informacja o wyborze oferty (PDF, 288.7 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2022-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Dokumenty_ Zaproszenie do złożenia oferty (ZIP, 4.5 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA_13.09.2022 (PDF, 618.9 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2022-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę zewnętrznej infrastruktury sportowej wraz z oszacowaniem kosztów zadania inwestycyjnego.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Dokumenty _Zaproszenie do złożenia oferty (ZIP, 2.6 MiB)
 • 28.07.2022_odpowiedzi na pytania z dn. 27.07.2022 (PDF, 575.2 KiB)
 • 29.07.2022_odpowiedzi na pytania z dn. 28.07.2022 (PDF, 595.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia_08.08.2022 (PDF, 511.4 KiB)
 • 11.08.2022_Informacja o wyborze oferty.pdf (PDF, 610.6 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie, zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Pliki Zaproszenia do złożenia oferty (ZIP, 2.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia_21.07.2022 (PDF, 515 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 423.2 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2022-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dotyczy: „Przeliczenia rzędnych osnów wysokościowych z układu wysokości Kronsztad 60 i Kronsztad 86 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)”.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 235.6 KiB)
 • Załączniki do Zaproszenia (ZIP, 540.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do Zaproszenia (PDF, 183.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 125 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 95.7 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Opracowanie pełnozakresowej i pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej pralni przy ZOZ w Szczytnie - SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie z załącznikami (ZIP, 2.5 MiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2021-09-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i wymiana dwóch kotłów gazowych w kotłowni przy ul. Sobieszczańskiego 2 w Szczytnie.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie z załącznikami (ZIP, 571.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 199.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 304.2 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2021-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-18 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z Projektem nasadzeń zastępczych za drzewa usunięte z terenu inwestycji pn.: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zaproszenie-nasadzenia (ZIP, 9.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 17.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 218 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 238.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 16.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji