ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2008-04-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:11:07 Edycja elementu sprawa Wydanie karty wędkarskiej Redaktor Serwisu
09:14:43 Upublicznienie elementu sprawa Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów Redaktor Serwisu
09:14:41 Upublicznienie elementu sprawa Wywłaszczanie nieruchomości(dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomości) Redaktor Serwisu
09:02:57 Upublicznienie elementu sprawa Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę oraz przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Szczycieńskiego Redaktor Serwisu
09:02:55 Upublicznienie elementu sprawa Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (dożywotnie użytkowanie) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa Redaktor Serwisu
08:53:02 Upublicznienie elementu sprawa Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Redaktor Serwisu
08:53:00 Upublicznienie elementu sprawa Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne, wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego Redaktor Serwisu
08:52:58 Upublicznienie elementu sprawa Ekwiwalent za nieruchomości pozostawione poza granicą państwa w związku z wojną w 1939 roku Redaktor Serwisu
08:28:09 Edycja elementu sprawa Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie Redaktor Serwisu
08:27:44 Upublicznienie elementu sprawa Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie Redaktor Serwisu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony