ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2009-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:00:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Statut Powiatu Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2009-06-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:38:11 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Robert Rafalski
07:38:05 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2009-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:59:02 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Roboty obejmujące rozbiórkę płyt azbestowo-cementowych, przygotowanie ich do transportu, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych, niemieszkalnych i posesji położonych na terenie Gminy Wielbark, Powiat Szczycieński Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2009-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:29 Edycja elementu informacja Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Robert Rafalski
14:03:27 Edycja elementu informacja Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Robert Rafalski
10:26:33 Upublicznienie elementu informacja Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie Robert Rafalski
09:52:20 Upublicznienie elementu informacja Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 32-15, obręb Nowiny, gmina Szczytno Robert Rafalski

Zmiany z dnia: 2009-06-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:20:36 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą zadania inwestycyjnego pn: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Robert Rafalski
08:20:31 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą zadania inwestycyjnego pn: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Robert Rafalski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony