ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty, Znak sprawy: Rz.272.3.2020
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu_10.06.2020 (PDF, 171.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 492.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ_18.06.2020 (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5_Pzp (PDF, 336.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Dźwierzuty
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 538678-N-2020 z dnia 11.05.2020 (PDF, 173 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (ZIP, 492.1 MiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ wraz z załącznikami 20.05.2020 (ZIP, 5.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.05.2020 (PDF, 122.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 506.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 787.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.1 KiB)
 • Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 824.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 370.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.5 KiB)
 • Załaczniki do zamówienia (ZIP, 2.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik do odpowiedzi (PDF, 648.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 505 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 r. i 29 kwietnia 2019 r. (PDF, 283.6 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szczycieński w wysokości 15.000.000 zł. (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (PDF, 806.4 KiB)
 • Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2019 – 2032 (PDF, 6.9 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 16.05.2019 r. (PDF, 558.5 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 232.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do skladania ofert z dnia 22.05.2019 r. (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 235 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 198.1 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (ZIP, 317.2 MiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 365.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 501.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówienu (PDF, 197.9 KiB)
 • SIWZ wraz z zalacznikami (ZIP, 315.5 MiB)
 • odpowiedzi na pytania 01.03.2019 r. (PDF, 448.4 KiB)
 • Załącznik do odpowiedzi z dn. 01.03.2019_SSTWiOR_przepusty (PDF, 137.2 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 ustawy PZP (PDF, 334.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 685.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-11-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-20 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Szczycieńskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Szczycieńskiego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 166.6 KiB)
 • SIWZ wraz załącznikami 07.11.2018 (ZIP, 600.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia (PDF, 5.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 95.4 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5_Pzp (PDF, 342.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 363.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec, na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 167.7 KiB)
 • Załączniki do Zamówienia (ZIP, 310.3 MiB)
 • Informacja dla Uczestników (PDF, 82.1 KiB)
 • SIWZ_25.10.2018 (PDF, 285.2 KiB)
 • Informacja art. 86 ust.5 PZP (PDF, 212.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 636.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zaproszenie do składania ofert (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie (DOCX, 12.6 KiB)
 • Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r. i 23 października 2018 r. (PDF, 546 KiB)
 • Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szczycieński wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 10.500.000 zł. (PDF, 1.8 MiB)
 • Uchwała Nr XXXVI/261/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała Nr XXXVI/260/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2018 – 2032. (PDF, 8 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert z dnia 25.10.2018 r. (PDF, 929.4 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert (PDF, 228.8 KiB)
 • Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 07.11.2018 r. (PDF, 239.9 KiB)
 • zmiana sposobu składania ofert (PDF, 246.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 241.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji